Utbud Läromedelsguider på modersmål

Åk 1-3
ISBN
Arabiska
Somaliska
Dari/Persiska
Tigrinja
PULS SO-boken978-91-27-42211-7Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS NO-boken978-91-27-42215-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Boken om SO 1-3978-91-47-10997-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Boken om NO 1-3978-91-47-10996-8Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Safari 1A978-91-523-0876-9Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Safari 1B978-91-523-0877-6Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Safari 2A978-91-523-0878-3Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Safari 2B978-91-523-0879-0Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Safari 3A978-91-523-0880-6Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Safari 3B

 

978-91-523-0881-3

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Åk 4-6

 

ISBN

 

Arabiska

 

Somaliska

 

Dari/Persiska

 

Tigrinja

 

PULS Religion 4-6978-91-27-42199-8Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Samhällskunskap 4-6978-91-27-42447-0Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Historia 4-6978-91-27-42442-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Geografi Sverige år 4978-91-27-42198-1Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Geografi Norden år 5978-91-27-42541-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Geografi Europa år 6978-91-27-42544-6Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Fysik och kemi 4-6978-91-27-42125-7Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Biologi Naturen 4-6978-91-27-42131-8Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS Biologi Människan 4-6978-91-27-42128-8Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
PULS NO 4978-91-27-45770-6Lyssna här
PULS NO 5978-91-27-45770-6Lyssna här
Koll på Sverige978-91-622-6609-7Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Koll på Europa978-91-622-7347-7Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Koll på Världen978-91-622-7352-1Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Koll på NO 4978-91-523-2703-6Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Koll på NO 5978-91-523-0811-0Lyssna härLyssna härLyssna här
Koll på NO 6978-91-523-2063-1Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen 4A978-91-523-0882-0Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen 4B978-91-523-0885-1Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen 5A978-91-523-0888-2Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen 5B978-91-523-0891-2Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen 6A978-91-523-0894-3Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen 6B978-91-523-0897-4Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt Borgen Bryggan BAS978-91-523-2720-3Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Eldorado 4A978-91-27-42020-5Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Eldorado 4B978-91-27-42022-9Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Eldorado 5A978-91-27-42321-3Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Eldorado 5B978-91-27-42322-0Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Eldorado 6A978-91-27-42555-2Lyssna härLyssna härLyssna här
Matte Eldorado 6B978-91-27-42556-9Lyssna härLyssna härLyssna här
Utkik Teknik 4-6978-91-40-69361-7Lyssna härLyssna här
Utkik Fysik och Kemi 4-6978-91-40-68936-8Lyssna härLyssna här
Utkik Biologi 4-6978-91-40-67828-7Lyssna härLyssna här
Utkik Historia 4-6978-91-40-68549-0Lyssna härLyssna här
Utkik Geografi 4-6978-91-40-68750-0Lyssna härLyssna här
Utkik Religion 4-6978-91-40-68893-4Lyssna här
Utkik Samhällskunskap 4-6

 

978-91-40-68870-5

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Åk 7-9

 

ISBN

 

Arabiska

 

Somaliska

 

Dari/Persiska

 

Tigrinja

 

SOL 4000 Religion och liv 7978-91-27-41944-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Religion och liv 8978-91-27-42288-9Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Religion och liv 9978-91-27-42304-6Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Religion 7978-91-47-10372-0Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Religion 8978-91-47-10389-8Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Religion 9978-91-47-10390-4Lyssna härLyssna härLyssna här
SOS Religion 7-9978-91-47-12639-2Lyssna härHT-2022
Utkik 7-9 Religion Grundbok978-91-40-67703-7Lyssna härLyssna här
SOL 4000 Samhälle idag 7978-91-27-40873-9Lyssna här*Lyssna här*Lyssna härLyssna här
SOL 4000 Samhälle idag 8978-91-27-42289-6Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Samhälle idag 9978-91-27-42305-3Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Samhälle 7978-91-47-10371-3Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Samhälle 8978-91-47-10392-8Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Samhälle 9978-91-47-10393-5Lyssna härLyssna härLyssna här
SOS Samhälle 7-9978-91-47-12633-0HT-2022Lyssna härLyssna här
Utkik 7-9 Samhälle Grundbok978-91-40-67700-6Lyssna härLyssna här
SOL 4000 Levande historia 7978-91-27-40871-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Levande historia 8978-91-27-42287-2Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Levande historia 9978-91-27-42303-9Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Historia 7978-91-47-10373-7Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Historia 8978-91-47-10386-7Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Historia 9978-91-47-10387-4Lyssna härLyssna härLyssna här
SOS Historia 7-9978-91-47-12657-6HT-2022HT-2022
Utkik 7-9 Historia Grundbok978-91-40-67560-6Lyssna härLyssna här
SOL 4000 Geografi 7978-91-27-40870-8Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Geografi 8978-91-27-42274-2Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL 4000 Geografi 9978-91-27-42302-2Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
SOL Nova Geografi 7978-91-27-42302-2Lyssna här
SO-serien Geografi 7978-91-47-10374-4Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Geografi 8978-91-47-10383-6Lyssna härLyssna härLyssna här
SO-serien Geografi 9978-91-47-10384-3Lyssna härLyssna härLyssna här
SOS Geografi 7-9978-91-47-12659-0Lyssna härLyssna här
Utkik 7-9 Geografi Grundbok978-91-40-67702-0Lyssna här
PULS Fysik 7-9978-91-27-42168-4Lyssna härLyssna här
PULS Kemi 7-9978-91-27-42170-7Lyssna här
Spektrum Fysik Grundboken978-91-47-08596-5Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Spektrum Fysik978-91-47-14299-6Lyssna här
Spektrum Kemi978-91-47-10670-7Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Spektrum Biologi978-91-47-08594-1Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Fysik Direkt978-91-622-9760-2Lyssna härLyssna härLyssna här
Kemi Direkt978-91-622-9762-6Lyssna härLyssna härLyssna här
Biologi Direkt978-91-622-9764-0Lyssna härLyssna härLyssna här
TitaNO Biologi978-91-40-68824-8Lyssna här
TitaNO Fysik978-91-40-68822-4Lyssna härLyssna här
TitaNO Kemi978-91-40-68823-1Lyssna härLyssna här
TitaNO Teknik978-91-40-69506-2Lyssna härLyssna här
Matte Direkt 7978-91-622-9255-3Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt 7, 3:de uppl978-91-523-3748-6Lyssna här
Matte Direkt 8978-91-622-9906-4Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt 9978-91-523-0248-4Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Matte Direkt 9, 3:de uppl978-91-523-4319-7Lyssna här
Matte Direkt Bryggan978-91-523-1647-4Lyssna härLyssna härLyssna härLyssna här
Förstå språket NO/SO för nyanlända978-91-523-3127-9Lyssna härLyssna här
Hem och konsumentkunskap

 

978-91-730-6991-5

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Gymnasiet

 

ISBN

 

Arabiska

 

Somaliska

 

Dari/Persiska

 

Vård- och omsorgsprogrammet
Sanoma Utbildning
Anatomi och fysiologi 1978-91-523-5737-8HT22Lyssna här
Vård- och omsorgsarbete 1, 2:a uppl978-91-523-3080-7Lyssna härLyssna här**Lyssna här
Vård- och omsorgsarbete 2978-91-523-1518-7Lyssna här
Specialpedagogik 1978-91-52-33197-2Lyssna härLyssna härLyssna här
Hälsopedagogik978-91-52-33117-0Lyssna härLyssna härLyssna här
Etik och människans livsvillkor, 2:a uppl978-91-52-33398-3**Lyssna härLyssna härLyssna här
Mänskligt – Psykologi 1 och 2b978-91-52-34446-0Lyssna härLyssna här
Psykiatri 1, upplaga 2978-91-523-3116-3Lyssna här
Psykiatri 1, upplaga 3978-91-523-6164-1HT22
Social omsorg 1978-91-52-35772-9Lyssna härLyssna här
Social omsorg 2978-91-52-36165-8Lyssna här
Omvårdnad 1978-91-52-36001-9Lyssna härLyssna här
Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2978-91-52-35704-0Lyssna härHT 22
Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1978-91-52-35774-3Lyssna härLyssna här
Gleerups
Hälsopedagogik978-91-40-69422-5Lyssna härLyssna härLyssna här 
Vård och omsorgsarbete 2978-91-40-69541-3Lyssna härLyssna här
Psykiatri 1978-91-40-68161-4Lyssna härLyssna härLyssna här
Medicin 1978-91-40-68991-7Lyssna härLyssna här
Barn- och fritidsprogrammet
Gleerups
Hälsopedagogik978-91-40-69422-5Lyssna härLyssna härLyssna här
Människors miljöer978-91-40-69419-5Lyssna härLyssna härLyssna här
Lärande och utveckling978-91-40-69420-1Lyssna härLyssna härLyssna här
Pedagogiskt ledarskap978-91-40-69421-8Lyssna härLyssna härLyssna här
Kommunikation978-91-40-69418-8Lyssna härLyssna härLyssna här
Sanoma Utbildning
Hälsopedagogik978-91-52-33117-0Lyssna härLyssna härLyssna här
Fordon- och transportprogrammet
Gleerups
Prestanda BAS 3.0978-91-40-65102-0Lyssna härLyssna här
Insteg Fordonsteknik978-91-40-69155-2Lyssna härLyssna här
Yrkeskunskap – Gods- och persontransporter978-91-40-68221-5Lyssna härLyssna här
Programgemensamma ämnen
Natur&Kultur
Ma 5000-serien RÖD 1a978-91-27-42156-1Lyssna härLyssna härLyssna här
Gleerups
Möt Historien978-91-40-67845-4Lyssna härLyssna härLyssna här
Relief Livsvägar978-91-40-67657-3Lyssna härLyssna härLyssna här
Språket och berättelsen978-91-40-69711-0Lyssna härLyssna här
Kompass till Samhällskunskap978-91-40-69424-9Lyssna härLyssna härLyssna här
Synpunkt Naturkunskap 1a1978-91-40-69266-5Lyssna härLyssna härLyssna här
* Detta är en översättning och ej en Läromedelsguide.
** Läromedelsguiden är av en äldre upplaga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!