Logotyp i 3D från spelet Sweet City

Sweet City – ett lärspel i svenska

Ett nytt och roligt sätt för eleverna att lära sig svenska

Staden Sweet City har översvämmats av slajm, växterna växer ohejdat och människorna får konstiga sjukdomar. En del försvinner, andra tappar sina språkliga förmågor. Hjälp till att rädda staden!

Spela Sweet City på din mobil eller läsplatta!

Lös gåtan och fånga boven!

Nu är hela Sweet City-äventyret färdigt. För att spela loggar du in via knappen nedan med ditt vanliga ILT-användarnamn och lösenord. Saknar din skola eller kommun ett abonnemang? Kontakta vår kundsupport på 08-556 115 50 för prisuppgifter eller tecknande av avtal.

Spela på webben

Spelteknik kombinerat med lärande för effektiv språkinlärning

Sweet City är ett lärspel anpassat för SvA-undervisning. Spelet bygger på forskning inom andraspråksinlärning och flerspråkighet och är förankrat i läroplanen.

Spelet riktar sig till elever i alla åldrar med svenska som andraspråk och erbjuder kognitiva utmaningar och ett problembaserat lärande.

Lärspel är ett roligt, engagerande och effektivt komplement till traditionell språkundervisning. Både underhållningsspel och undervisningsspel har visat sig ge positiva effekter vid inlärning. Störst framgång har spel med en uppbyggnad och ett innehåll framtaget för kunskapsutveckling inom ett visst område och som är utmanande för eleverna.

Sweet City ger möjlighet till individualisering i inlärningsprocessen med omedelbar och synlig återkoppling på framsteg. Eleven utvecklar dessutom färdigheter som är överförbara till andra områden.

Läs mer om forskningen bakom spelet

Sweet City på en minut

Sweet City baseras på kursplanen i Svenska som andraspråk i Lgr 11

  • Eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära
  • Eleven ges rika möjligheter att med hjälp av lyssnande och läsande på svenska förstå kommunikativa uttryck utifrån sin kunskapsnivå utan att det ställs för tidiga krav på förmågan att själv uttrycka språklig korrekthet
  • Eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier
  • Eleven blir stärkt i sin medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan
  • Eleven får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ges eleven förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket

Se informationsfilmen om Sweet City

Lärspelets manusförfattare, språkforskaren Gudrun Svensson, berättar om pedagogiken Sweet City bygger på och fördelarna med att använda sig av Sweet City i SvA-undervisningen.

Testa Sweet City i 30 dagar

För dig som arbetar inom utbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Har du problem att logga in med skolfederation?

Vi utför just nu en uppgradering av inloggningen via Skolfederation. Upplever du några problem kontakta er IT-avdelning/Skolfederationsansvarig och be dem uppdatera ”metadata”.