Studiestöd på modersmål

Språket är nyckeln till kunskap

Studiestöd på modersmål är pedagogiska bearbetningar av läromedel – med översättningar och förklaringar i ljudform på elevens modersmål av bokens innehåll.

Med Studiestöd på modersmål kan nyanlända elever snabbare ta till sig samma kunskap som sina klasskamrater och inkluderas i den ordinarie undervisningen. Det kan minska elevernas utanförskap och spara tid för dig som lärare.

Se vårt utbud här

Syftet med Studiestöd på modersmål

Studiestödet kan underlätta elevens lärande

Studiestöd på modersmål är mer än bara översättningar – det är pedagogiska bearbetningar på elevens modersmål i form av ljudböcker.

Genom att lyssna på sina läromedel på modersmålet ökar förståelsen för innehållet. När eleven förstår innehållet blir det också enklare att ta till sig kunskap, och möjligheten till lärande ökar. Eleven lär sig svenska begrepp samtidigt som modersmålet utvecklas och stärks.

Vid användande av Studiestöd på modersmål kan också elevens familj involveras i större grad i skolgången. Det ökar chanserna för att eleven ska nå uppsatta mål och klara sin skolgång.

Studiestödet är framtaget i enlighet med skolverkets rekommendationer för studiehandledning.

Så här fungerar Studiestöd på modersmål

Används i 234 av Sveriges 290 kommuner

Samma undervisning
– på egna villkor

  • Passar för undervisning i grundskola och gymnasiet
  • Samma undervisning för alla elever kan minska utanförskap och spara tid
  • Skapar större frihet för eleven – kompletterar elevens stöd från studiehandledare
  • Studiestöd på modersmål främjar både modersmålet och svenskan
  • Eleven har själv tillgång till tjänsten var som helst och när som helst

Målgruppen för Studiestöd på modersmål

 Testa i 30 dagar!

Fyll i dina uppgifter nedan. Vi skickar inloggningsuppgifterna till dig inom några dagar.

 Provperioden gäller en gång per skola.

När testperioden är över stängs kontot ner – inga automatiska förlängningar eller faktureringar kommer att ske.
Har ni frågor, kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!