Studiestöd på modersmål - ILT Inläsningstjänst

Studiestöd integrerat i digitala läromedel

Digitala läromedel

Undervisar du nyanlända elever? Låt dina elever ta del av ett studiestöd som är integrerat direkt i Gleerups digitala läromedel. Med en enkel inloggning kan dina elever arbeta i samma läromedel på sitt modersmål.  

Studiestöd integrerat i digitala läromedel är en inläst pedagogisk bearbetning av olika läromedel och förklarar innehållet på elevens modersmål. Det ger eleven hjälp att förstå innebörden av texterna, vilket främjar kunskaperna i det svenska språket samtidigt som eleven utvecklas i sitt modersmål.

Ge dina elever snabbare tillgång till det svenska språket

Studiestöd integrerat i digitala läromedel ger dina elever större flexibilitet i sitt lärande samtidigt som du som lärare sparar tid. Elevernas familjer kan också inkluderas och föräldrar får större möjlighet att ta del av sina barns lärande och utveckling.

I läromedlen från Gleerups finns stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering genom funktioner såsom inbyggda ordförklaringar, talsyntes, möjlighet att variera textstorlek och lägga till eget material. Filmer och animationer kompletterar texten och underlättar förståelsen av olika skeenden och förlopp. Spännande diskussionsuppgifter och självrättande övningar ger eleverna en djupare förståelse. I dagsläget finns studiestödet tillgängligt på arabiska. Inom kort tillkommer även studiestödstitlar på somaliska och dari.

Intresserad av Studiestöd integrerat i digitala läromedel?
Kontakta oss här!

Så här aktiverar du studiestödet

Snabbare tillgång till svenska språket med digitalt studiestöd!

Gleerups digitala läromedel

  • Populära basläromedel som passar hela klassen, täcker kursplanens alla delar
  • En inloggning för både läromedel och studiestöd
  • Filmer, animationer, fördjupningsuppgifter som tränar olika förmågor, självrättande övningar
  • Fylligt lärarmaterial med handledning, lektionstips, stöd för planering och bedömning
  • Stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering

Intresserad av digitala studiestöd?

Kontakta oss så berättar vi mer!

  • Vilken tjänst är du intresserad av?

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här