Studiestöd på modersmål - ILT Inläsningstjänst

Begreppaguider integrerat i digitala läromedel

Digitala läromedel

Undervisar du nyanlända elever och har tillgång till tjänsten Begreppa (f.d. Studiestöd på modersmål)? Låt dina elever ta del av guiderna direkt i Gleerups digitala läromedel. Med en enkel inloggning kan dina elever arbeta i samma läromedel på sitt modersmål.

Begreppaguider integrerat i digitala läromedel är en inläst pedagogisk bearbetning av olika läromedel och förklarar innehållet på elevens modersmål. Det ger eleven hjälp att förstå innebörden av texterna, vilket främjar kunskaperna i det svenska språket samtidigt som eleven utvecklas i sitt modersmål.

Ge dina elever snabbare tillgång till det svenska språket

Begreppaguider (integrerat studiestöd) i digitala läromedel ger dina elever större flexibilitet i sitt lärande samtidigt som du som lärare sparar tid. Elevernas familjer kan också inkluderas och föräldrar får större möjlighet att ta del av sina barns lärande och utveckling.

I läromedlen från Gleerups finns stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering genom funktioner såsom inbyggda ordförklaringar, talsyntes, möjlighet att variera textstorlek och lägga till eget material. Filmer och animationer kompletterar texten och underlättar förståelsen av olika skeenden och förlopp. Spännande diskussionsuppgifter och självrättande övningar ger eleverna en djupare förståelse. Begreppaguiderna (studiestödet) finns tillgängligt på arabiska, somaliska och dari.

Intresserad av Begreppaguider (studiestöd) integrerat i digitala läromedel?
Kontakta oss här!

Så här aktiverar du Begreppaguiderna (studiestödet)

Gleerups digitala läromedel

  • Snabbare tillgång till svenska språket med digitalt studiestöd
  • Populära basläromedel som passar hela klassen, täcker kursplanens alla delar
  • En inloggning för både läromedel och studiestöd
  • Filmer, animationer, fördjupningsuppgifter som tränar olika förmågor, självrättande övningar
  • Fylligt lärarmaterial med handledning, lektionstips, stöd för planering och bedömning
  • Stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering

Intresserad av digitalt studiestöd?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ha tålamod!

Våra tjänster kan upplevas lite långsamma för tillfället. Vi arbetar på problemet och hoppas lösa det snart.