Agneta Edwards ILT Inläsningstjänst Polyglutt

Agneta Edwards och Polyglutt

Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med litteraturpedagog Agneta Edwards. Agneta har arbetat med urvalet av bilderböcker till Polyglutt och skrivit den handledningen som medföljer tjänsten. Den bidrar med kunskap och inspiration kring hur man pedagogiskt kan arbeta på förskolan med läsning och litteratur, med fokus på bilderböcker.

Agneta arbetar som föreläsare, författare, litteraturkritiker och redaktör med inriktning på läsfrämjande, litteraturpedagogik och barn- och ungdomsböcker. Agneta har skrivit två böcker med förskolan som målgrupp, Bilderbokens mångfald och möjligheter och Boksamtal med bilderböcker. Läs mer om Agneta på www.agnetaedwards.se.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling,” säger Agneta Edwards.

Få mer information eller testa i 30 dagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här