Polyglutt ILT Inläsningstjänst

Förskolan ska vila på vetenskaplig grund

Forskning kring läsning och modersmålsutveckling har varit viktiga komponenter i framtagandet av Polyglutt.

Det finns starka kopplingar mellan föräldrars sagoboksläsning, barns ordförråd i förskoleåldern samt frekvensen av elevers nöjesläsning i mellanstadieåldern. En elevs läsförståelse i årskurs fyra kan indirekt länkas till tidig exponering av barnlitteratur. I och med att automatiseringen av läsningen, elevens läsflyt, till stor del handlar om elevens tidigare läserfarenheter, framstår läsintresse som en oerhört viktig faktor för den senare läsframgången.
Läs mer om studien.

Följ oss på Facebook

Barn som utvecklar sitt andraspråk parallellt med sitt modersmål, får en snabbare tillväxt i sin språkutveckling

Från modersmålet överförs kunskaper om läs- och skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket. Forskning visar att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång. Det är det här förskolan måste lägga grunden för.
Läs mer i rapporten ”Flerspråkighet – en forskningsöversikt”.

Testa i 30 dagar!

Fyll i dina uppgifter nedan. Vi skickar inloggningsuppgifterna till dig inom några dagar.

 Provperioden gäller en gång per förskola.

Vill ni fortsätta att använda tjänsten efter provperioden – kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se för priser och ytterligare information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!