Polyglutt ILT Inläsningstjänst

Polyglutt – ett digitalt verktyg för flerspråkighet

Polyglutt underlättar för förskolan att aktivt och kontinuerligt arbeta med barns modersmålsutveckling. I förskolans läroplan framgår att flerspråkiga barn ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Barn som har ett annat modersmål än svenska ska också få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet.

Rätten att utveckla sitt modersmål

På uppdrag från regeringen granskade Skolinspektionen kvalitet och måluppfyllelse på 34 förskolor (2015-2017). Ett av flera områden som granskades var flerspråkiga barns språkutveckling. I rapporten framgick att 23 av de 34 granskade förskolor brast i arbetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda sitt modersmål. Personalen upplevde att saknade tillräckliga kunskaper kring arbetet med barns språkutveckling i andra modersmål än svenska.

Lyssna gärna på vårt avsnitt av ILT talks där vi gästas av Agneta Kenneberg från Skolinspektionen och pratar om rapporten.

Utveckla barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet och deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet både till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och till att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper. Det är även ett sätt att uppfylla läroplanens krav att utveckla barnens modersmål.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Antal böcker som finns inlästa på olika språk (oktober 2018)

Svenska 273 (alla böcker)
Albanska 29
Arabiska 59
Bosniska 28
Engelska 68
Finska 29
Kroatiska 29
Kurdiska (sorani) 26
Nordsamiska 28
Persiska/farsi 50
Polska 56
Ryska 54
Somaliska 60
Spanska 58
TAKK 30
Teckenspråk 10
Thailändska 30
Tigrinja/tigrinska 59
Turkiska 48

Just nu arbetar vi med 11 nya språk: arabiska (syrisk dialekt), dari, jiddisch, kurdiska (kurmanji), mandarin, meänkieli, nederländska, romani, serbiska, syrianska (suryoyo) och tyska. Utöver dessa språk kommer ytterligare 15 nya i början av 2019. Då kommer det finns bilderböcker inlästa på 45 språk.

Få mer information eller testa i 30 dagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här