Polyglutt ILT Inläsningstjänst

Polyglutt – ett digitalt verktyg för flerspråkighet

Polyglutt underlättar för förskolan att aktivt och kontinuerligt arbeta med barns modersmålsutveckling. I förskolans läroplan framgår att flerspråkiga barn ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Barn som har ett annat modersmål än svenska ska också få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet.

Rätten att utveckla sitt modersmål

På uppdrag från regeringen granskade Skolinspektionen kvalitet och måluppfyllelse på 34 förskolor (2015-2017). Ett av flera områden som granskades var flerspråkiga barns språkutveckling. I rapporten framgick att 23 av de 34 granskade förskolor brast i arbetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda sitt modersmål. Personalen upplevde att saknade tillräckliga kunskaper kring arbetet med barns språkutveckling i andra modersmål än svenska.

Lyssna gärna på vårt avsnitt av ILT talks där vi gästas av Agneta Kenneberg från Skolinspektionen och pratar om rapporten.

Utveckla barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet och deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet både till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och till att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper. Det är även ett sätt att uppfylla läroplanens krav att utveckla barnens modersmål.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Antal böcker som finns inlästa på olika språk (augusti 2018)

Svenska 242 (alla böcker)
Albanska 29
Arabiska 58
Bosniska 28
Engelska 67
Finska 29
Kurdiska 26
Persiska 50
Polska 56
Ryska 54
Nordsamiska 28
Somaliska 44
Spanska 58
Thailändska 30
Tigrinja 59
Turkiska 33

Just nu finns 600 inlästa översättningar i tjänsten.
Under 2018 lanserar vi TAKK- och teckenspråksfilmer samt 12 nya språk till bilderböcker i Polyglutt.

Få mer information eller testa i 30 dagar

  • Vi skickar inloggningsuppgifterna till din testperiod inom några dagar. Provperioden gäller en gång per förskola. Vill ni fortsätta att använda tjänsten efter provperioden – kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se.
GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här