polyglutt, en bilderbokstjänst för förskolan

En språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan och förskoleklass

Låt alla barn uppleva bilderbokens magi

Forskning visar att läsning i förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar att uppnå den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Polyglutt ger förskolor och förskoleklasser tillgång till ett stort digitalt utbud av noga utvalda bilderböcker, något som inte är en självklarhet i hemmet.

Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna finns inlästa på upp till 10 olika språk utöver svenska. Under våren 2018 kompletterar vi inläsningar på modersmål från andra länder med bosniska, albanska och thai. Inom våra nationella minoritetsspråk adderar vi finska och nordsamiska. Förutom att tjänsten kombinerar en app med flera språk så ingår en handledning framtagen av litteraturpedagogen Agneta Edwards med konkreta tips på hur ni arbetar med boksamtal.

Köp Polyglutt här

Förskolan viktig för barns språkutveckling

Förskolans verksamhet kan utjämna de skillnader som finns mellan barn med olika uppväxtförhållanden.

I förskolan får alla barn, oavsett bakgrund, en naturlig kontakt med läsning, litteratur och text, och då särskilt bilderböcker. Och med ett medvetet pedagogiskt grepp kan arbetet med barnlitteratur vara det bästa verktyget för barnet att tillägna sig språket.

Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med litteraturpedagogen Agneta Edwards som gjort urvalet av bilderböckerna.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.” säger Agneta Edwards.

 

Följ Polyglutt på Instagram

Stimulera barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet samtidigt som deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet både till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och till att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper. Det är även ett sätt att uppfylla läroplanens krav att utveckla barnens modersmål.

Bilderböckerna i Polyglutt finns initialt på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska och somaliska. Under våren 2018 utökar vi med fem nya språk. Dessa är bosniska, albanska och thai, och inom våra nationella minoritetsspråk adderar vi finska och nordsamiska.

Se nyheterna i den nya version av appen Polyglutt 1.1.0

I den nya versionen av appen kan du:
• söka fram böcker på ett eller flera språk från söksidan
• enkelt navigera mellan temabokhyllor, kategorier och sök
• zooma in på detaljer i bilderna som fångat barnens intresse
• tydligt se när det är dags att vända blad

Fördelar för förskolans personal;

  • Obegränsat användande av bilderböcker i förskolan
  • Kvalitetssäkrade bilderböcker utvalda av Agneta Edwards
  • En möjlighet att fylla förskolans digitala strategi med kvalitet
  • En möjlighet att utveckla barnens modersmål
  • Utveckla personalens kompetens med pedagogisk handledning
  • Ett material anpassat till förskolans arbetssätt
  • Möjlighet till ett inkluderande arbetssätt
  • Möjlighet till likvärdighet i förskolan

Testa i 30 dagar!

Fyll i dina uppgifter nedan. Vi skickar inloggningsuppgifterna till dig inom några dagar.

 Provperioden gäller en gång per förskola.

Vill ni fortsätta att använda tjänsten efter provperioden – kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se för priser och ytterligare information.

Vill du beställa Polyglutt?

Polyglutt kostar 130 kronor per barn per år. Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi inloggningsuppgifterna till dig nästkommande vardag. För kommun, begär offert.

  • Vill ni koppla tjänsten till fler än en mailadress? Fyll i fler nedan.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!