polyglutt, en bilderbokstjänst för förskolan

En språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan och förskoleklass

Låt alla barn uppleva bilderbokens magi

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar att uppnå den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Polyglutt ger förskolor och förskoleklasser tillgång till ett stort digitalt utbud av noga utvalda bilderböcker.

Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna finns inlästa på upp till 10 olika språk, utöver svenska, som barnen kan lyssna på. Målsättningen är att ha 60 böcker inlästa på 10 språk i början av 2018.

Köp Polyglutt här

Förskolan viktig för barns språkutveckling

Förskolans verksamhet kan utjämna de skillnader som finns mellan barn med olika uppväxtförhållanden.

I förskolan får alla barn, oavsett bakgrund, en naturlig kontakt med läsning, litteratur och text, och då särskilt bilderböcker. Och med ett medvetet pedagogiskt grepp kan arbetet med barnlitteratur vara det bästa verktyget för barnet att tillägna sig språket.

Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med litteraturpedagogen Agneta Edwards som gjort urvalet av bilderböckerna.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.” säger Agneta Edwards.

 

Kampanjpris året ut:
Endast 99 kronor per barn och år!

Stimulera barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet samtidigt som deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet både till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och till att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper.

Bilderböckerna i Polyglutt finns initialt på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska och somaliska.

För dig som personal på förskolan ger Polyglutt dig;

  • Obegränsat användande av bilderböcker i förskolan
  • Kvalitetssäkrade bilderböcker utvalda av Agneta Edwards
  • En möjlighet att fylla förskolans digitala strategi med kvalitet
  • En möjlighet att utveckla barnens modersmål
  • En pedagogisk handledning med metodtips
  • Ett material anpassat till förskolans arbetssätt
  • Möjlighet till ett inkluderande arbetssätt
  • Möjlighet till likvärdighet i förskolan

Testa i 30 dagar!

Fyll i dina uppgifter nedan. Vi skickar inloggningsuppgifterna till dig inom några dagar.

 Provperioden gäller en gång per förskola.

Vill ni fortsätta att använda tjänsten efter provperioden – kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se för priser och ytterligare information.

Vill du köpa Polyglutt?

Året ut erbjuder vi ett kampanjpris på endast 99 kronor per barn och år!
Fyll i uppgifterna nedan. Vi skickar inloggningsuppgifterna till dig nästkommande vardag.

  • Vill ni koppla tjänsten till fler än en mailadress? Fyll i fler nedan.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!