polyglutt, en bilderbokstjänst för förskolan

En språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan och förskoleklass

Låt alla barn uppleva bilderbokens magi

Forskning visar att läsning i förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar att uppnå den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Polyglutt ger förskolor och förskoleklasser tillgång till ett stort digitalt utbud av noga utvalda bilderböcker, något som inte är en självklarhet i hemmet.

Tjänstens unika egenskap är att alla böcker finns inlästa på svenska och många av böckerna finns även inlästa på upp till 10 andra språk. Under våren 2018 kompletterar vi inläsningar på modersmål från andra länder med bosniska, albanska och thai. Inom våra nationella minoritetsspråk adderar vi finska och nordsamiska. Förutom att tjänsten kombinerar en app med flera språk så ingår en handledning framtagen av litteraturpedagogen Agneta Edwards med konkreta tips på hur ni arbetar med boksamtal.

Köp Polyglutt här

Gratis föreläsning: Språk och litteratur i förskolan – från bokval till flerspråkighet

Förskolan viktig för barns språkutveckling

Förskolans verksamhet kan utjämna de skillnader som finns mellan barn med olika uppväxtförhållanden.

I förskolan får alla barn, oavsett bakgrund, en naturlig kontakt med läsning, litteratur och text, och då särskilt bilderböcker. Och med ett medvetet pedagogiskt grepp kan arbetet med barnlitteratur vara det bästa verktyget för barnet att tillägna sig språket.

Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med litteraturpedagogen Agneta Edwards som gjort urvalet av bilderböckerna.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.” säger Agneta Edwards.

 

Följ Polyglutt på Instagram

Stimulera barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet samtidigt som deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet både till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och till att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper. Det är även ett sätt att uppfylla läroplanens krav att utveckla barnens modersmål.

Bilderböckerna i Polyglutt finns initialt på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska och somaliska. Under våren 2018 utökar vi med fem nya språk. Dessa är bosniska, albanska och thai, och inom våra nationella minoritetsspråk adderar vi finska och nordsamiska.

Se nyheterna i den nya version av appen Polyglutt 1.1.0

I den nya versionen av appen kan du:
• söka fram böcker på ett eller flera språk från söksidan
• enkelt navigera mellan temabokhyllor, kategorier och sök
• zooma in på detaljer i bilderna som fångat barnens intresse
• tydligt se när det är dags att vända blad

Fördelar för förskolans personal;

  • Obegränsat användande av bilderböcker i förskolan
  • Kvalitetssäkrade bilderböcker utvalda av Agneta Edwards
  • En möjlighet att fylla förskolans digitala strategi med kvalitet
  • En möjlighet att utveckla barnens modersmål
  • Utveckla personalens kompetens med pedagogisk handledning
  • Ett material anpassat till förskolans arbetssätt
  • Möjlighet till ett inkluderande arbetssätt
  • Möjlighet till likvärdighet i förskolan

Testa i 30 dagar!

Fyll i dina uppgifter nedan. Vi skickar inloggningsuppgifterna till dig inom några dagar.

 Provperioden gäller en gång per förskola.

Vill ni fortsätta att använda tjänsten efter provperioden – kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se för priser och ytterligare information.

Vill du beställa Polyglutt?

Köp Polyglutt till hela kommunen för 90 kronor per barn och år. Väljer ni att köpa in tjänsten till en förskola eller förskoleklass är kostnaden 130 kronor per barn och år. Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi inloggningsuppgifterna till dig nästkommande vardag.

  • Vill ni koppla tjänsten till fler än en mailadress? Fyll i fler nedan.


Språk och litteratur i förskolan – från bokurval till flerspråkighet

ILT Inläsningstjänst hälsar välkomna till en kväll med Agneta Edwards och Michaela Sti där bilderböckernas magi är i fokus.

Låt alla barn uppleva det fängslande i böcker och läsning! Med Polyglutt – vår nya språkutvecklande barnbokstjänst för förskolan – ökar möjligheterna för alla barn att ta del av litteraturen. Genom Polyglutt får förskolor och förskoleklasser tillgång till en digital bokhylla med inlästa bilderböcker, där en stor del av böckerna finns inlästa på upp till 15 olika språk utöver svenska.

Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan läslyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling”, säger Agneta Edwards som gjort bokurvalet och handledningen till Polyglutt.

Agneta Edwards, litteraturpedagog och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter (N&K 2008) och Boksamtal med bilderböcker (N&K 2017), talar om vikten av läsning i förskolan. Hon lyfter boken som pedagogiskt redskap, och talar om förhållningssätt för till exempel bokurval och boksamtal.

Michaela Sti är förskollärare och grundskollärare (1-6). Hon har jobbat inom utbildning i över trettio år varav 14 år i förskola, de senaste fem åren som central IKT-pedagog i Huddinge. Michaela sätter i sin föreläsning fokus på flerspråkighet, modersmål, berättande och digitala verktyg som bland annat Polyglutt.

Eventet är helt kostnadsfritt och alla deltagare får ett 30-dagars provabonnemang på Polyglutt.

Hit kommer vi

19/3: Gävle
20/3: Stockholm
23/3: Kalmar
28/3: Södertälje
4/4: Helsingborg
5/4: Ystad
9/4: Umeå

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås 16.30. Föreläsningen är 17.00-19.00.
Hjärtligt välkomna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!