Polyglutt ILT Inläsningstjänst

Polyglutt er en språkutviklende billedboktjeneste med bøker for barn i alder 0-6 år i førskolen/barnehagen

Polyglutt vil gi førskoler/barnehager adgang til et stort digitalt tilbud av nøye utvalgte billedbøker. Det spesielle med denne tjeneste er at mange av bøkene er innlest på opptil 45 forskjellige språk utover norsk, som barna kan höre på.

Barnelitteratur kan være det beste verktøyet for å lære seg språk. Gjennom litteraturens og billedbokens fantastiske verden stimuleres barns nysjerrighet samtidig som språket deres utvikles.

Språkutviklende billedbokservice

For deg som er ansatt på førskole/barnehage, vil Polyglutt gi deg:

  • Ubegrenset bruk av billledbøker i førskolen/barnehagen
  • Kvalitetssikrede billedbøker
  • En mulighet til å fylle førskolens/barnehagens digitale strategi med kvalitet
  • En mulighet til å utvikle barnas morsmål
  • En pedagogisk veiledning med metodetips
  • Et materiale tilpasset førskolens/barnehagens måte å arbeide på
  • Mulighet til arbeide på en inkluderende måte
  • Mulighet til likeverdighet i førskolen/barnehagen
Appen Polyglutt

Meld din interesse for Polyglutt!

Fyll i opplysningene nedenfor. Vi kontakter deg så fort vi kan.

Kontakt oss
ILT Inläsningstjänst AB | kundsupport@inlasningstjanst.se | +46 8 556 115 50