Språkutveckling med Polyglutt

Språkutveckling med Polyglutt

Det finns så många sätt att arbeta med språkutveckling och Polyglutt: ihop med fysiska böcker, för lek och lärande, enskilt eller i mindre grupper samt vid storbildsskärm. Polyglutt rymmer flera hundra författarröster, var och en med sitt språk och ordförråd som inspirerar barnen.

Här får du tips från Skolverket, ser exempel ur handledningen samt får länkar till ILT talks – vår podcast där litteraturvetare och pedagoger berättar mer.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

 

Arbeta språkutvecklande i barngruppen – tips från Skolverket!

 

Vad säger förskolans reviderade läroplan?

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska…”

”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”

”För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket.” Lpfö 18

Skolverkets tips att jobba språkutvecklande.

Litteraturpedagog lägger grunden i Polyglutt

Principer för urvalet, och grundutbudet i Polyglutts digitala bokhyllor, är gjort i samarbete med litteraturpedagog Agneta Edwards. Hon har också skrivit handledningen för Polyglutt förskola.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling”, säger Agneta Edwards.

Stöd och inspiration i Polyglutts handledning

Agneta Edwards handledning ingår i tjänsten utan extra kostnad. Den täcker språkutveckling, flerspråkighet och ger konkreta tips i vardagen. Läs och inspireras av bland annat detta:

• Varför litteratur i förskolan?
• Pedagogisk planering
• Skapa läsmiljö
• Välja bok
• Boksamtal
• Temabokhyllorna
• Flerspråkighet
• Föräldrasamverkan
• TAKK
• Pedagogiska tips
• Länkskafferi!

Lyssna vidare – fortbildning med podcasts

ILT talks är podcasten där du får kunskap och inspiration inom språkutveckling, flerspråkighet och pedagogiska verktyg. Gästerna vi intervjuar är experter på sina områden. Nedan lyssnartips om språkutveckling och barnlitteratur:

  1. Språkutveckling med digitala bilderböcker – Agneta Edwards.
  2. Alfons Åberg – Elisabet Granlund från Bok-Makaren.
  3. Tecken som stöd i förskolan – Signe Tonér legitimerad logoped.

Fler fortbildande podcasts från ILT talks.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!