Agneta Edwards ILT Inläsningstjänst Polyglutt

Agneta Edwards och Polyglutt

Polyglutt har tagits fram i samarbete med litteraturpedagog Agneta Edwards. Agneta har deltagit vid urvalet av bilderböcker till Polyglutt och hon har även skrivit den handledning som medföljer tjänsten. Handledningen bidrar med kunskap och inspiration kring hur man pedagogiskt kan arbeta med litteratur och språkutveckling i förskolan, t.ex. med hjälp av boksamtal.

Agneta arbetar som föreläsare, författare, litteraturkritiker och redaktör med inriktning på läsfrämjande, litteraturpedagogik och barn- och ungdomsböcker. Agneta har skrivit två böcker med förskolan som målgrupp, Bilderbokens mångfald och möjligheter och Boksamtal med bilderböcker. Läs mer om Agneta på www.agnetaedwards.se.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling”, säger Agneta Edwards.

”När jag ser utbudet av böcker i Polyglutt känner jag att det finns en tanke bakom varje bok och ett medvetet val att inte ta med vilka böcker som helst, vilket jag uppskattar. Det kommer ut så otroligt många bilderböcker varje år, då är det tryggt att veta att böckerna är av hög kvalitet. Det är fantastiskt att ha tillgång till böcker som passar för att arbeta pedagogiskt i förskolan och utifrån förskolans läroplan”, säger Anna Ströberg, Rudboda förskola Lidingö.

Få mer information eller testa i 30 dagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här