Förskolans modersmålsbarometer

Förskolans modersmåls-
barometer

Det är stora skillnader i hur aktivt kommuner arbetar med modersmål i förskolan trots att barn med ett annat modersmål har rätt att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål enligt läroplanen. Vi har kartlagt kommunernas arbete med modersmål i förskolan. Kommunerna har svarat på en enkät och resultatet finns i Förskolans modersmålsbarometer.

Kartläggningen bygger på en enkät med fem frågor om hur kommunerna arbetar med modersmål i förskolan. Enkäten skickades ut under perioden 18 april–4 maj 2018 och 204 av 290 kommuner valde att besvara frågorna.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Stora skillnader bland kommunerna

I dag är var femte barn i Sverige flerspråkigt och Skolverket har nyligen föreslagit för regeringen att läroplanen ska uppdateras med ett förtydligande om förskolans ansvar för modersmål. Vikten av ett förtydligande i läroplanen stärks av resultatet i Förskolans modersmålsbarometer som visar att det är stora skillnader på hur aktivt kommunerna arbetar med modersmål i förskolan trots att förskolan ska vara likvärdig för alla barn. Läs pressmeddelandet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!