Flerspråkighet i förskolan med Polyglutt

Förskolan stöttar flerspråkiga barn

Hej, Moi, Hello! Forskning visar att barn som får förutsättningar att utveckla sitt modersmål också har bättre möjligheter att lära sig svenska. I läroplanen för förskolan framgår att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan. Den stöttningen ger du barnen med Polyglutt.

Skolverkets stöd för flerspråkighet – läslyssna här.
Tre faktatips till hittar du längst ner på sidan.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Massor av böcker på massor av språk!

 

 

Det är lätt att hitta böcker och välja språk i Polyglutt. Samma bok är inläst på många språk. Vilka språk talas i din barngrupp? Visa dem Polyglutt och börja! Så här säger en förskollärare om arbetet i sin barngrupp: ”När man tar fram appen Polyglutt så dras barnen till iPaden för att lyssna, titta och samtala. De yngsta barnen gestikulerar och pekar. Polyglutt tar fram barnens nyfikenhet kring språket/språken och barnen får en förståelse för språkets olikheter redan i tidig ålder.” Läs hela intervjun.

För dig som jobbar i barngrupp:

• Uppfyll läroplanens krav att utveckla barns modersmål
• Stimulera flerspråkiga barns språkutveckling
• Underlätta identifikation och igenkänning som människa
• Ha roligt tillsammans i Polyglutts magiska värld!

För alla era barn:

• Dela läsupplevelser inom barngruppen, oavsett nationalitet
• Lek, lär och utforska språk tillsammans
• Överför kunskaper från modersmål till svenska
• Ha roligt tillsammans i Polyglutts magiska värld!

Polyglutt växer – fler böcker på fler språk!

 • Svenska2274

 • Albanska52

 • Amhariska/amarinja30

 • Arabiska119

 • Arabiska (irakisk) 30

 • Arabiska (syrisk)54

 • Bengali30

 • Bosniska 39

 • Bulgariska 30

 • Danska54

 • Dari 67

 • Engelska197

 • Estniska 33

 • Finska 183

 • Franska 59

 • Grekiska30

 • Hebreiska30

 • Hindi30

 • Isländska33

 • Italienska30

 • Jiddisch39

 • Kinesiska (mandarin)39

 • Kroatiska 39

 • Koreanska20

 • Kurdiska (kurmanji) 39

 • Kurdiska (sorani) 50

 • Lettiska 30

 • Litauiska 30

 • Makedonska30

 • Meänkieli39

 • Mongoliska30

 • Nederländska39

 • Nepali/nepalesiska15

 • Nordsamiska39

 • Norska238

 • Nynorska23

 • Pashto30

 • Persiska/farsi77

 • Polska90

 • Portugisiska (brasiliansk)30

 • Punjabi17

 • Romska (kelderasch)27

 • Rumänska30

 • Ryska89

 • Serbiska39

 • Somaliska103

 • Spanska83

 • Sureth (östassyriska/kaldeiska)

 • Suryoyo (västassyriska/surayt/turoyo)37

 • Swahili30

 • Sydsamiska30

 • Syntolkning (svenska)57

 • Tagalog29

 • TAKK (svenska)88

 • Tamil

 • Teckenspråk (svenskt)89

 • Thailändska39

 • Tigrinja/tigrinska 82

 • Tjeckiska21

 • Tjetjenska15

 • Turkiska88

 • Tyska157

 • Ukrainska30

 • Ungerska30

 • Urdu30

 • Vietnamesiska30

 • Wolof1

Språk som är på gång

3 tips – fördjupa dig i forskning om flerspråkighet:

 

1) FORSKNING OM LÄSNING OCH LÄSUNDERVISNING

Det finns starka kopplingar mellan högläsning för yngre barn och barns ordförråd i förskoleåldern. En elevs läsförståelse i årskurs 4 kan indirekt länkas till tidig exponering av barnlitteratur. I och med att elevers läsflyt till stor del handlar om tidigare läserfarenheter, blir intresset för läsning en oerhört viktig faktor för senare läsframgång. Läs mer om studien.

2) FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

Barn som utvecklar sitt andraspråk parallellt med sitt modersmål får en snabbare språkutveckling. Från modersmålet överförs kunskaper om läs- och skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket. Forskning visar att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång – något förskolan måste lägga grunden för. Läs mer i Vetenskapsrådets rapport.

3) FÖRSKOLORS ARBETE MED FLERSPRÅKIGHET

På uppdrag från regeringen granskade Skolinspektionen kvalitet och måluppfyllelse på 34 förskolor (2015-2017). Ett av flera områden som granskades var flerspråkiga barns språkutveckling. I rapporten framgick att 23 av de 34 granskade förskolor brast i arbetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda sitt modersmål. Personalen upplevde att saknade tillräckliga kunskaper kring arbetet med barns språkutveckling i andra modersmål än svenska. I ILT Talks berättar Agneta Kenneberg från Skolinspektionen mer om rapporten. Lyssna på poddavsnittet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!