lexplore på en skärm

Lexplore – ett testverktyg för läs- och skrivsvårigheter

Screening för att kartlägga elevers läsförmåga

Lexplore hjälper dig att ta reda på hur dina elever utvecklas i sin läsning. Med en snabb screening kan avvikande läsbeteenden upptäckas redan i de tidiga årskurserna vilket är en nyckelfaktor för den framtida språkutvecklingen. Som lärare kan du göra stor skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Forskning konstaterar tydligt samband mellan läsförmåga och ögonrörelser

Tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter ger betydligt bättre förutsättningar i skolan för dina elever. Det minskar behovet av framtida resurser och ger eleverna bättre självkänsla.

ILT Inläsningstjänst är återförsäljare av Lexplore (f.d. Optolexia), en unik screeningmetod som med hjälp av artificiell intelligens mäter ögonrörelser och analyserar dessa för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Screeningen tar enbart två minuter per elev och kan med stor säkerhet upptäcka elever med avvikande läsbeteende redan i de tidiga årskurserna.

Resultatet av screeningen genereras som unika resultat per elev samt som statistik på kommun-, skol- eller klassnivå. Det ger dig en överblick hur din klass ligger till.

Vill du veta mer om hur en screening med Lexplore går till? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med våra kunder.

Tidig upptäckt gynnar både skola och elev

  • Tar enbart två minuter per elev
  • Kan även utesluta risk för dyslexi för nyanlända elever
  • Visar statistik på klass-, skol- och kommunnivå
  • Upptäcker även barn i gråzonen

Tidig upptäckt gör skillnad

Kontakta oss så berättar vi hur Lexplore kan hjälpa dig att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

  • Vilken tjänst är du intresserad av?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!