Ny omgång till hösten

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Är du intresserad av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? Vill du få kunskap om vad som är vad och om metoder för att hjälpa elever med denna problematik i skolan? Då kan vår fortbildningskurs Kartläggning och åtgärder vid dyslexi vara till nytta för dig.

Kursen vänder sig till specialpedagoger, speciallärare och pedagoger med motsvarande kompetens med detta intresseområde. För att tillgodogöra sig kursen krävs att man har grundläggande kunskaper om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter. Kursen ger fördjupade kunskaper om utredningsförfaranden och pedagogiska strategier i anslutning till dyslexi. Målet är att den som genomgått kursen självständigt ska kunna fastställa orsaksbakgrund till elevers läs- och skrivproblematik samt kunna upprätta åtgärdsförslag.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs som en kombination av distansstudier och schemalagd undervisning. Den schemalagda undervisningen sker vid fyra tillfällen (totalt 8 dagar) under terminen och består av föreläsningar och diskussionsseminarier där praktisk tillämpning varvas med teori. Mellan kurstillfällena får kursdeltagarna uppgifter att genomföra som redovisas och diskuteras vid undervisningstillfällena. Av deltagarna förväntas ett aktivt deltagande och närvaron är obligatorisk. Kursen genomförs HT 2018 i Stockholm. Kurstiderna är 9.30-16.00.

Kursinnehåll

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Kursen behandlar läs- och skrivprocessen ur ett språkpsykologiskt perspektiv. Språkets olika delar och nivåer belyses med särskild tonvikt på de fonologiska aspekterna samt deras betydelse för läs- och skrivförmågan. Lässvårigheter och dyslexi behandlas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Identifiering och kartläggning av dyslexi

Den diagnostiska processen behandlas på grupp- och individnivå. Testteori och olika perspektiv på utredningar presenteras och praktisk diagnostik genomförs. Utredningar granskas och egna fallstudier genomförs.

Åtgärdsmodeller

Åtgärder och interventionsprogram presenteras. Deltagarna får upprätta åtgärdsförslag ur ett helhetsperspektiv på elevers situation. Åtgärder på olika nivåer i den pedagogiska verksamheten diskuteras. Teknikstöd och kompensation behandlas.

Kursen ger inga högskolepoäng men motsvarar mellan 5 och 15 högskolepoäng. Den högre siffran gäller för kursdeltagare som genomför alla hemuppgifter och slutgiltig examinationsutredning. Den lägre siffran gäller för de som bara deltar aktivt på kurstillfällena. Kursdeltagarna deltar utifrån sin egen ambitionsnivå. Kursledare är Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi och Ing-Marie Sandberg, universitetsadjunkt.

Datum

5-6 september

23-24 oktober

13-14 november

11-12 december

  • Tillfälle 1: Läs- och skrivutveckling, Lässvårigheter och dyslexi, Testteori, Åtgärder 1
  • Tillfälle 2: Praktisk diagnostik, Utredningsmodeller, Interventionsprogram, Åtgärder 2
  • Tillfälle 3: Dyslexi och fonologi, Dyslexi och engelska/matematik, Organisation av det särskilda stödet, Åtgärder 3
  • Tillfälle 4: Dyslexi och flerspråkighet, Redovisning av fallstudier

Målsättning

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

  • redogöra för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utifrån teoretiska perspektiv
  • analysera diagnosmaterial som används för att bedöma elevers läs- och skrivförmåga
  • genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar utifrån praktisk diagnostik
  • ge exempel på forskningsbaserade metoder som kan förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter

Kursledare

Anna Fouganthine

Christer Jacobson

Ing-Marie Sandberg

Administrativa frågor

 

Kursavgift

Kursavgiften är 18 000 kronor (ex. moms). ILT Inläsningstjänsts abonnemangskunder får delta i kursen till för 11 000 kronor (ex. moms). I avgiften ingår allt kursmaterial som behövs, dock inte frivilligt fördjupningsmaterial. I avgiften ingår inte resa och logi. Lunch och kaffe ingår på kursdagarna. Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg på deltagande i kursen.

Frågor och anmälning

Vid frågor, kontakta kursadministratör Therése Wistedt på telefon 073-267 27 47 eller hör av er direkt till kursledare Anna Fouganthine på telefon 070-290 83 03. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Anmälan till kursen

Kursanmälan är bindande och ILT Inläsningstjänst bekräftar mottagandet av anmälan när den kommit oss tillhanda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!