Fonologia: nytt digitalt individualtest

Kartläggning av dyslexi baserat på den senaste forskningen

Pedagogiska utredningar kring dyslexi kan vara omständliga processer. I vissa fall utförs de på skolan eller på centrala elevhälsan och i andra fall skickas eleven iväg till logopeder. Generellt upplevs det som kostsamt och tidsödande och för eleverna är det ofta förknippat med långa väntetider.

Vi vill förenkla för skolan i sitt uppdrag att genomföra pedagogiska utredningar för att kartlägga elevernas läs- och skrivsvårigheter. Vi vill fylla ett hålrum där det saknats smidiga verktyg som förlitar sig på den senaste forskningen kring dyslexi. Vi vill stärka specialpedagogens och speciallärarens möjligheter att själv kunna hantera utredningen.

Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet genomförs med en iPad och kartlägger de fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos testpersonen. Med Fonologia ges en bra förutsättning för fortsatt arbete med läs- och skrivutvecklingen. Tjänsten släpps i början av 2018.

  • Fonologia är normerat för årskurs 2 till 9, år 1 på gymnasiet och för vuxna
  • Muntligt prov med digitalt stöd för läraren – direkt återkoppling
  • Tar mindre än en timme att genomföra
  • Skapar mer tid till att jobba pedagogiskt med eleven
  • Resultatet presenteras illustrativt i ett diagram som kan användas för diskussion med elev och föräldrar
  • Kommer med en manual som förklarar testets teoretiska bakgrund och hjälper till med att tolka resultatet
  • Utvecklat av Anna Fouganthine och Christer Jacobson hos ILT Inläsningstjänst

Vill du veta mer om Fonologia?

Kontakta oss så berättar vi mer!

  • Vilken tjänst är du intresserad av?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!