Fonologia - ILT Inläsningstjänst

Fonologia – ett nytt digitalt individualtest

Kartläggning av dyslexi baserat på den senaste forskningen

Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet genomförs med en iPad och kartlägger de fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos testpersonen. Fonologia ger bra förutsättningar för fortsatt arbete med läs- och skrivutvecklingen.

Pedagogiska utredningar kring dyslexi kan vara omständliga processer. I vissa fall utförs de på skolan eller på centrala elevhälsan och i andra fall skickas eleven iväg till logopeder. Generellt upplevs det som kostsamt och tidsödande och för eleverna är det ofta förknippat med långa väntetider.

Vi vill förenkla för skolan i sitt uppdrag att genomföra pedagogiska utredningar för att kartlägga elevernas läs- och skrivsvårigheter. Vi vill fylla ett hålrum där det saknats smidiga verktyg som förlitar sig på den senaste forskningen kring dyslexi. Vi vill stärka specialpedagogens och speciallärarens möjligheter att själv kunna hantera utredningen.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40
 • Fonologia är normerat för årskurs 2 till 9, gymnasiet, sfi och för vuxna
 • Muntligt prov med digitalt stöd och direkt återkoppling
 • Tar mindre än en timme att genomföra
 • Skapar mer tid till att jobba pedagogiskt med eleven
 • Resultatet presenteras illustrativt i ett diagram som kan användas för diskussion med elev och föräldrar
 • Utvecklat av Anna Fouganthine och Christer Jacobson hos ILT Inläsningstjänst

Skolabonnemang

Ger alla lärare på skolan tillgång till Fonologia. Priset baseras på skolans storlek.

 • Obegränsat antal tester

 • S (upp till 150 elever): 2000 kr/år

 • M (upp till 300 elever): 3000 kr/år

 • L (större skolor): 6000 kr/år

Kommunabonnemang

Ger alla lärare i kommunen tillgång till Fonologia. Priset baseras på kommunens storlek.

 • Obegränsat antal tester

 • S (upp till 1000 elever): 10 000 kr/år

 • M (upp till 5000 elever): 25 000 kr/år

 • L (upp till 10 000 elever): 40 000 kr/år

 • För större kommuner – offert

Enanvändarlicens

Ger en specifik inloggning till Fonologia.

 • Obegränsat antal tester

 • 8000 kr/år

 • Kan ej tecknas av skolor

Testa Fonologia i 60 dagar

Kostnadsfritt och utan bindningstid. Kontot stängs ner automatiskt efter testperioden.

Enstaka licenser är endast för de som har egen firma. Institutioner med tydligt inskrivet elevantal hänvisas till skol- , kommun- eller koncernabonnemang.

Redo för nästa steg? Vi hjälper dig!

Kontakta någon av våra säljare för att få hjälp i beslutsprocessen. Vi finns här för dig!

Kontakta oss via therese.wistedt@inlasningstjanst.se

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!