Begreppa integrerat i digitala läromedel

Digitala läromedel

Låt dina elever ta del av guiderna och filmerna direkt i Gleerups digitala läromedel. Med en enkel inloggning kan dina elever få en introduktion till ämnet med hjälp av korta filmer och sen fördjupa sig genom att arbeta i samma läromedel på sitt modersmål.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Begreppafilmer förklarar nyckelbegrepp

Både lärare och elever erbjuds flerspråkiga filmer på elevens modersmål direkt i Gleerups digitala läromedel. Begreppafilmerna är korta filmer som med utgångspunkt i det centrala innehållet ger förförståelse och förklarar nyckelbegrepp i NO och SO för åk 7-9. Filmerna finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

Ge dina elever snabbare tillgång till det svenska språket

Läromedelsguider i digitala läromedel ger dina elever större flexibilitet i sitt lärande samtidigt som du som lärare sparar tid. Elevernas familjer kan också inkluderas och föräldrar får större möjlighet att ta del av sina barns lärande och utveckling.

I läromedlen från Gleerups finns stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering genom funktioner såsom inbyggda ordförklaringar, talsyntes, möjlighet att variera textstorlek och lägga till eget material. Filmer och animationer kompletterar texten och underlättar förståelsen av olika skeenden och förlopp. Spännande diskussionsuppgifter och självrättande övningar ger eleverna en djupare förståelse. Läromedelsguiderna finns tillgängligt på arabiska, somaliska och dari.

Gleerups digitala läromedel

  • Snabbare tillgång till svenska språket med digitalt studiestöd
  • Populära basläromedel som passar hela klassen, täcker kursplanens alla delar
  • En inloggning för både läromedel och studiestöd
  • Filmer, animationer, fördjupningsuppgifter som tränar olika förmågor, självrättande övningar
  • Fylligt lärarmaterial med handledning, lektionstips, stöd för planering och bedömning
  • Stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till individualisering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!