ILT Inläsningstjänst är återförsäljare av Allbry.

Allbry – En ny elevhälsoplattform för grundskolan och gymnasiet

Allbrys mål är att främja psykisk hälsa genom att arbeta med en förebyggande metod och som första linje när unga söker stöd.

Allbry är en digital kuratorstjänst som tillhandahåller utbildade kuratorer som erbjuder samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal för vägledning i vardagen. En kurator i mobilen, helt enkelt.

Med Allbrys elevhälsoplattform kan skolans kurator få enklare och mer tillgängliga verktyg till att kommunicera med sina elever, eller så gör Allbrys digitala kuratorer det.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Vilka är Allbrys kuratorer?

Hos Allbry arbetar kuratorer från hela landet. Alla kuratorer har olika personliga och yrkesbakgrunder, alla är socionomer och har erfarenhet från skola, myndighet eller behandling. Allbry håller hårt vid att ha ett socionomkrav på alla kuratorer.

  • Socionomexamen.
  • Minst ett års yrkeserfarenhet
  • Alla brinner för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Sekretess

Allbrys digitala kuratorer har anmälningsplikt enligt lag utan hinder för sekretess.

GDPR

GDPR- och internetsäkrat enligt SKR:s riktlinjer. Allt för att skolkuratorn ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Allbry är mer än en digital kurator som ger samtalsstöd. De bidrar till hållbara lösningar för elevhälsan genom kartläggning och rapportering. Via sitt unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan.

Det känns kul att det finns fler som vill öka tillgängligheten av kuratorstöd, målet är självklart att sänka tröskeln för elever att ta kontakt med elevhälsan. Det är viktigare än någonsin, efter pandemin, att alla som verkar inom skolvärlden samarbetar och skapar förutsättningar för barn och ungas utveckling. Vi är tacksamma för att ILT valt att arbeta med oss, vi ser framemot att skapa en trygg och hälsosammare skola tillsammans.

Cem Celepli Atci, vd och grundare av Allbry

Vision

Allbrys vision är att alla unga ska ha förutsättningar för psykiskt välmående genom att tillgängliggöra stöd och skapa insikter för skolan. Med en komplett elevhälsoplattform kan både elevhälsan och eleverna få fler och bättre möjligheter till att må bra.

Varför Allbry valt ILT som partner

ILT är en den självklara partnern för oss. Med lång erfarenhet och expertis vet vi att ILT är en aktör som verkligen håller vad de lovar. De vill skapa smarta och enkla verktyg för skolan, både till personal och elever, för att göra vardagen lite enklare. ILT och Allbry har gemensamma mål som är att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar att klara skolan.

Cem Celepil Atic, vd och grundare av Allbry

Roza Azimi, vice-vd och medgrundare av Allbry

Rätt till elevhälsa

Elevhälsa ska finnas för elever i

  • förskoleklassen
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Här kan du läsa mer på skolverkets hemsida om vad som gäller: Rätten till elevhälsa

Kontakta oss för mer information!

Fyll i formuläret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!