ILT Inläsningstjänst är återförsäljare av Allbry.

Allbry – En ny elevhälsoplattform för grundskolan och gymnasiet

Allbrys mål är att alla elever ska klara skolan. En grundläggande förutsättning för det är att skolelever mår bra och kan utföra sina studier men så är inte alltid fallet och Allbrys plattform syftar till att förändra det.

Allbry är en plattform för elevhälsans personal och skolans elever. Med en internetsäkrad webb- och mobilapp kan elevhälsa och elev planera, föra dialog och följa välmåendet för individuell elev, klass, årskurs, skola eller kommun. Plattformens enkla och intuitiva design möjliggör för elevhälsopersonal att arbeta mer effektivt, skapa mer värde och sänka tröskeln för elever i behov av stöd.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Systematiskt kvalitetsarbete

Allbrys plattform är utvecklad av elevhälsopersonal just för att tillgodose elevhälsans behov. Plattformen bemannas enkelt av den egna elevhälsopersonalen som kan fördela sin tid mellan fysiska och digitala möten. I fall där exempelvis kurator eller syv behövs kan Allbry bemanna plattform med sina utbildade digitala kuratorer.

Allbry består förutom planering och dialogverktyg av en visuell kartläggning och rapportering som skapar värdefullt underlag för elevhälsans personal, rektor och huvudman i kommunen. Rapporterna visar över tid vilka samtalsämnen som pratas om och orosnivå samt kartlägger elevhälsosamtal och besök. Det möjliggör systematiskt kvalitetsarbete då det åtgärdande, främjande och förebyggande arbetet kan bli mer relevant och med bättre effekt.

Sekretess

Allbrys digitala kuratorer har anmälningsplikt enligt lag utan hinder för sekretess.

GDPR

GDPR- och internetsäkrat enligt SKR:s riktlinjer. Allt för att skolkuratorn ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Vilka är Allbrys kuratorer?

Hos Allbry arbetar kuratorer från hela landet. Alla kuratorer har olika personliga och yrkesbakgrunder, alla är socionomer och har erfarenhet från skola, myndighet eller behandling. Allbry håller hårt vid att ha ett socionomkrav på alla kuratorer.

  • Socionomexamen.
  • Minst ett års yrkeserfarenhet
  • Alla brinner för att skapa förutsättningar för psykisk hälsa.

Det känns kul att det finns fler som vill öka tillgängligheten av kuratorstöd, målet är självklart att sänka tröskeln för elever att ta kontakt med elevhälsan. Det är viktigare än någonsin, efter pandemin, att alla som verkar inom skolvärlden samarbetar och skapar förutsättningar för barn och ungas utveckling. Vi är tacksamma för att ILT valt att arbeta med oss, vi ser framemot att skapa en trygg och hälsosammare skola tillsammans.

Cem Celepli Atci, vd och grundare av Allbry

Vision

Allbry verkar för en komplett och tillgänglig elevhälsa. Allbrys vision är att alla elever ska få förutsättningar att må bra och nå kunskapsmålen. Därför fokuserar Allbry på att skapa de bästa förutsättningarna för skolpersonal att stötta och nå alla elever samt få relevant data och insikter samtidigt som elever får en sänkt tröskel till elevhälsan.

Varför Allbry valt ILT som partner

ILT är en den självklara partnern för oss. Med lång erfarenhet och expertis vet vi att ILT är en aktör som verkligen håller vad de lovar. De vill skapa smarta och enkla verktyg för skolan, både till personal och elever, för att göra vardagen lite enklare. ILT och Allbry har gemensamma mål som är att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar att klara skolan.

Cem Celepil Atic, vd och grundare av Allbry

Roza Azimi, vice-vd och medgrundare av Allbry

Rätt till elevhälsa

Elevhälsa ska finnas för elever i

  • förskoleklassen
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Här kan du läsa mer på skolverkets hemsida om vad som gäller: Rätten till elevhälsa

Kontakta oss för mer information!

Fyll i formuläret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!