Studiestöd på modersmål

Studiestödsmaterial i ljudboksform

Materialet är kopplat till svenska läromedel. Det riktar sig till elever som är nyanlända eller endast har nybörjarkunskaper i svenska. Lärobokstexten på svenska varvas med en studiehandledning på elevens modersmål.

Utmärkt komplement med positiva effekter

När tiden med studiehandledare eller modersmålslärare är begränsad kan studiestödet ge eleven ökade möjligheter. Ämneskunskaperna utvecklas och fördjupas och det blir enklare att nå skolans kunskapsmål. Modersmålet stärks och viktigast av allt - det svenska språket utvecklas.

Så funkar det

  1. Varje stycke i den tryckta boken har två rubriker i ljudboken
  2. Den första innehåller en pedagogisk bearbetning av texten på elevens modersmål
  3. Den andra innehåller den svenska inläsningen av den tryckta bokens text

Fördelar med Studiestöd på modersmål

Underlättar elevens väg till kunskap

Studiehandledaren klargör textens budskap och innehåll. Eleven får en förförståelse av vad stycket handlar om innan det blir dags att lyssna på den svenska inläsningen. Svåra ord och begrepp förklaras och det blir enklare att hänga med i undervisningen.

Stärker elevens modersmål

Bearbetningen av lärobokens texter utvidgar elevens språk med både fler ord och begrepp och modersmålet fortsätter utvecklas.

Stimulerar och utvecklar elevens svenska språk

Möjligheten att lyssna hur ofta och när man vill, både på den svenska inläsningen och den pedagogiska bearbetningen, ökar förståelsen och inlärningen och utvecklar språket.

Se filmen om Studiestöd på modersmål

Risbroskolan i Fagersta har använt vårt studiestöd sedan lanseringen i början av 2015

Vi begav oss dit för att höra mer om hur vårt studiestöd upplevs och används i praktiken.

Abonnera på Studiestöd på modersmål

Kommunabonnemang

Integrationsfrågor är ofta en kommunal angelägenhet. Därför är det också möjligt att teckna ett kommunabonnemang på våra studiestödsmaterial. Det gäller då för alla elever i kommunen. För offert, ring 08-556 115 50.

Skolabonnemang

Ett skolabonnemang ger alla skolans elever tillgång till vårt studiestödsmaterial. Kostnaden är 174 kronor per elev och år, räknat på alla skolans elever i årskurs 1 till 9. Kunder som har ett abonnemang på inlästa läromedel erhåller 20% rabatt.

Elevabonnemang

Har ni bara ett fåtal elever i behov av stödet kan ni teckna abonnemang per elev. Ett elevabonnemang löper över 12 månader och ger eleven tillgång till alla våra studiestödsmaterial.

Priset är 3200 kronor per elev och år för högstadiet, och 2100 kronor per elev och år för mellanstadiet. Kunder som har ett abonnemang på inlästa läromedel erhåller 20% rabatt.

Bokabonnemang

Ett bokabonnemang ger eleven tillgång till en bok som får nyttjas under innevarande läsår. Alla bokabonnemang upphör den 31:a juli varje år, och ju större del av läsåret som hunnit gå, desto billigare blir boken. Exakt vad varje studiestöd kostar ser du om du letar upp boken i vårt bibliotek.

Elev- och bokabonnemang köper du via vår webb eller genom att ringa kundtjänst på 08-556 115 50.

Om våra språk

Studiestöd på modersmål finns tillgängligt på arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Viktigt att veta:

Arabiska

Våra arabiska studiestöd görs på det som kallas standardarabiska. Det är den gemensamma arabiska dialekten som används inom media och utbildningsväsendet i arabländer och som flest arabisktalande förstår.

Dari/Persiska

En del av våra studiestöd som riktar sig mot afghanska elever görs av persisktalande studiehandledare. I sådana fall utformar studiehandledaren stödet efter bästa förmåga på både persiska och dari, uppmärksammar och behandlar ord och begrepp som skiljer sig åt mellan språken. En stor del av de afghanska eleverna i Sverige kommer via Iran och förstår persiska.

Vårt utbud

Titel ISBN Arabiska Somaliska Dari/Persiska Tigrinja
Åk 1-3
PULS SO-boken 978-91-27-42211-7 Klar Klar Klar Klar
PULS NO-boken 978-91-27-42215-5 Klar Klar Klar Klar
Boken om SO 1-3 978-91-47-10997-5 Klar Klar Klar Klar
Boken om NO 1-3 978-91-47-10996-8 Klar Klar Klar
Klar
Matte Direkt Safari 1A 978-91-523-0876-9 Klar Klar
Klar Klar
Matte Direkt Safari 1B
978-91-523-0877-6 Klar
Klar
Klar Klar
Matte Direkt Safari 2A
978-91-523-0878-3 Klar Klar
Klar Klar
Matte Direkt Safari 2B
978-91-523-0879-0 Klar
Klar
Klar Klar
Matte Direkt Safari 3A
978-91-523-0880-6 Klar
Klar
Klar Klar
Matte Direkt Safari 3B
978-91-523-0881-3 Klar
Klar
Klar utk. ht-17
Åk 4-6
PULS Religion 4-6 978-91-27-42199-8 Klar Klar utk. ht-17
Klar
PULS Samhällskunskap 4-6 978-91-27-42447-0 Klar Klar Klar
Klar
PULS Historia 4-6 978-91-27-42442-5 Klar Klar Klar
Klar
PULS Geografi Sverige år 4 978-91-27-42198-1 Klar Klar Klar
Klar
PULS Geografi Norden år 5 978-91-27-42541-5 Klar Klar Klar Klar
PULS Geografi Europa år 6 978-91-27-42544-6 Klar Klar Klar
Klar
PULS Fysik och kemi 4-6 978-91-27-42125-7 Klar Klar Klar utk. ht-17
PULS Biologi Naturen 4-6 978-91-27-42131-8 Klar Klar Klar Klar
PULS Biologi Människan 4-6 978-91-27-42128-8 Klar Klar utk. ht-17 Klar
Koll på Sverige 978-91-622-6609-7 Klar Klar Klar Klar
Koll på Europa 978-91-622-7347-7 Klar Klar Klar Klar
Koll på Världen 978-91-622-7352-1 Klar Klar Klar Klar
Koll på NO 4 978-91-523-2703-6 Klar Klar Klar
Koll på NO 5 978-91-523-0811-0 Klar Klar Klar
Koll på NO 6 978-91-523-2063-1 Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 4A 978-91-523-0882-0 Klar Klar Klar
Klar
Matte Direkt Borgen 4B 978-91-523-0885-1 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Borgen 5A 978-91-523-0888-2 Klar Klar
Klar
Klar
Matte Direkt Borgen 5B 978-91-523-0891-2 Klar Klar
Klar
utk. ht-17
Matte Direkt Borgen 6A 978-91-523-0894-3 Klar Klar
Klar
utk. ht-17
Matte Direkt Borgen 6B 978-91-523-0897-4 Klar Klar Klar
utk. ht-17
Matte Direkt Borgen Bryggan BAS 978-91-523-2720-3 Klar Klar Klar utk. ht-17
Matte Eldorado 4A 978-91-27-42020-5 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 4B 978-91-27-42022-9 Klar Klar
Klar
Matte Eldorado 5A 978-91-27-42321-3 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 5B 978-91-27-42322-0 Klar Klar Klar
Matte Eldorado 6A 978-91-27-42555-2 Klar Klar klar
Matte Eldorado 6B 978-91-27-42556-9 Klar Klar Klar
Åk 7-9
SOL 4000 Religion och liv 7 978-91-27-41944-5 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Religion och liv 8 978-91-27-42288-9 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Religion och liv 9 978-91-27-42304-6 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Religion 7 978-91-47-10372-0 Klar Klar Klar

SO-serien Religion 8 978-91-47-10389-8 Klar Klarutk. ht-17

SO-serien Religion 9 978-91-47-10390-4 Klar Klar utk. ht-17
Utkik 7-9 Religion Grundbok 978-91-40-67703-7 Klar
SOL 4000 Samhälle idag 7 978-91-27-40873-9 Klar* Klar* Klar Klar
SOL 4000 Samhälle idag 8 978-91-27-42289-6 Klar Klar Klar
Klar
SOL 4000 Samhälle idag 9 978-91-27-42305-3 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Samhälle 7 978-91-47-10371-3 Klar Klar utk. ht-17
SO-serien Samhälle 8 978-91-47-10392-8 Klar Klar Klar
SO-serien Samhälle 9 978-91-47-10393-5 Klar Klar
utk. ht-17
Utkik 7-9 Samhälle Grundbok 978-91-40-67700-6 Klar
SOL 4000 Levande historia 7 978-91-27-40871-5 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Levande historia 8 978-91-27-42287-2 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Levande historia 9 978-91-27-42303-9 Klar Klar Klar Klar
SO-serien Historia 7 978-91-47-10373-7 Klar Klar Klar
SO-serien Historia 8 978-91-47-10386-7 Klar Klar Klar
SO-serien Historia 9 978-91-47-10387-4 Klar Klar utk. ht-17
Utkik 7-9 Historia Grundbok 978-91-40-67560-6 Klar
SOL 4000 Geografi 7 978-91-27-40870-8 Klar Klar Klar Klar
SOL 4000 Geografi 8 978-91-27-42274-2 Klar Klar utk. ht-17 Klar
SOL 4000 Geografi 9 978-91-27-42302-2 Klar Klar Klar
Klar
SO-serien Geografi 7 978-91-47-10374-4 Klar Klar Klar
SO-serien Geografi 8 978-91-47-10383-6 Klar Klar Klar
SO-serien Geografi 9 978-91-47-10384-3 Klar Klar
Klar
Utkik 7-9 Geografi Grundbok 978-91-40-67702-0 Klar
PULS Fysik 7-9 978-91-27-42168-4 Klar Klar
PULS Kemi 7-9 978-91-27-42170-7 Klar
Spektrum Fysik 978-91-47-08596-5 Klar Klar Klar
Klar
Spektrum Kemi 978-91-47-10670-7 Klar Klar Klar
Klar
Spektrum Biologi 978-91-47-08594-1 Klar Klar Klar utk. ht-17
Fysik Direkt 978-91-622-9760-2 Klar Klar
Klar
Kemi Direkt 978-91-622-9762-6 utk. ht-17
Klar
Klar
Biologi Direkt 978-91-622-9764-0 Klar
Klar Klar
TitaNO Biologi 978-91-40-68824-8 utk. ht-17
TitaNO Fysik 978-91-40-68822-4 Klar
TitaNO Kemi 978-91-40-68823-1 utk. ht-17
TitaNO Teknik 978-91-40-69506-2 utk. ht-17
Matte Direkt 7 978-91-622-9255-3 Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt 8 978-91-622-9906-4 Klar Klar Klar
Klar
Matte Direkt 9 978-91-523-0248-4
Klar Klar Klar Klar
Matte Direkt Bryggan 978-91-523-1647-4 Klar Klar Klar Klar
Förstå språket NO/SO för nyanlända 978-91-523-3127-9 Klar Klar
Hem och konsumentkunskap 978-91-730-6991-5 Klar utk. ht-17
Gymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet
Sanoma Utbildning
Vård- och omsorgsarbete 1 978-91-523-0758-8 Klar
Vård- och omsorgsarbete 1 978-91-523-3080-7 utk. ht-17 utk. vt-18 utk. vt-18
Vård- och omsorgsarbete 2 978-91-523-1518-7 utk. vt-18 Klar utk. vt-18
Specialpedagogik 1 978-91-52-33197-2 Klar utk. ht-17 utk. ht-17
Hälsopedagogik 978-91-52-33117-0 Klar utk. ht-17 utk. ht-17
Etik och människans livsvillkor 978-91-52-30757-1 Klar
Etik och människans livsvillkor, andra upplagan 978-91-52-33398-3 utk. vt-18 utk. vt-18
Psykiatri 978-91-52-30759-5 utk. vt-18 utk. vt-18 utk. vt-18
Medicin 1 978-91-52-30222-4 utk. ht-17 utk. vt-18 utk. vt-18
Medicin 2 978-91-52-32593-3 utk. vt-18
Psykologi 1 978-91-52-32208-6 utk. vt-18
Psykologi 2 978-91-52-32178-2 utk. vt-18 utk. vt-18 utk. vt-18
Barn- och frididsprogrammet
Gleerups
Hälsopedagogik 978-91-40-69422-5 Klar utk. vt-18 utk. ht-17
Människors miljöer 978-91-40-69419-5 Klar utk. vt-18 utk. ht-17
Lärande och utveckling 978-91-40-69420-1 utk. ht-17 utk. ht-17 utk. ht-17
Pedagogiskt ledarskap 978-91-40-69421-8 utk. vt-18 utk. ht-17 utk. ht-17
Kommunikation 978-91-40-69418-8 utk. vt-18 utk. vt-18 utk. vt-18
Fordon- och transportprogrammet
Gleerups
Prestanda BAS 3.0 978-91-40-65102-0 utk. ht-17
Insteg Fordonsteknik 978-91-40-69155-2 utk. ht-17
Yrkeskunskap - Gods- och persontransporter 978-91-40-68221-5 utk. ht-17
Programgemensamma ämnen
Natur&Kultur
Ma 5000-serien RÖD 1a 978-91-27-42156-1 utk. vt-18 Klar utk. vt-18
Gleerups
Möt Historien 978-91-40-67845-4 utk. ht-17 utk. vt-18 utk. ht-17
Språket och berättelsen 978-91-40-68613-8 utk. vt-18 utk. vt-18 utk. vt-18
Kompass till Samhällskunskap 978-91-40-69424-9 utk. vt-18 utk. vt-18 utk. vt-18
Synpunkt Naturkunskap 978-91-40-69260-3 utk. vt-18 utk. ht-17 Klar

Läromedelsserier

På grund av revideringar hos förlagen är flera titlar inom gymnasiet senarelagda.

Åk 1-3

Matematik

Matte Direkt Safari

NO/SO

Puls

Boken om

Åk 4-6

Matematik

Matte Direkt Borgen

Eldorado

NO/SO

Puls

Koll på

Åk 7-9

Matematik

Matte Direkt


SO

SOL 4000

SO-serien

Utkik

NO

Spektrum

Direkt