Podcast

Susanne Kjällander om digitalisering i förskola och skola

00:16:23

Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Susanne har forskat om barns lärande i digitala lärmiljöer i över 15 år. I poddavsnittet diskuteras digitalisering i förskola och skola. Ämnen som lyfts är bland annat hur läsning och undervisningen blir mer individanpassad. Susanne pratar även om vikten av att lära barn i tidig ålder att hantera digitala verktyg. Poddavsnittet är på engelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mattias Bardå