Podcast

Sara Willermark – Att bli en digital skola

12:35

Vi gästs av Sara Willermark, forskare och lektor på Högskolan Väst. Sara är aktuell med avhandlingen ”Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola”.

I dagens avsnitt pratar vi om hur man kan få skolan att jobba digitalt genom att samarbeta och lära av varandra. Vi diskuterar vilket ansvar rektorn och den enskilda läraren har i skolans digitalisering. Vi pratar även om hur man kan starta sin resa för att bli en digital skola och Sara ger sina tips på vägen.