Podcast

Polly Björk-Willén – Språkets betydelse i förskolan

17:05

I veckans avsnitt gästas vi av Polly Björk-Willén som är biträdande professor på Linköpings universitet. Polly forskar kring språk, interaktion och flerspråkighet i förskolan. Vi pratar om vikten av goda möjligheter till språkligt samspel i förskolan där personalen spelar en stor roll för att utmana barn i deras språk. Vi pratar också om vikten av att personal uppmuntrar och bekräftar barns flerspråkiga identitet och ser att barn som kommer med flera språk till förskolan kommer med en (annan) vidare språklig kompetens.