Podcast

Michaela Sti – Digitalisering och flerspråkighet i förskolan

11:10

I senaste avsnittet av ILT talks gästas vi av Michaela Sti som är förskollärare och grundskollärare samt central IKT-pedagog i Huddinge kommun. Vi pratar bland annat om betydelsen av lärplattan i förskolan och vikten av digitala verktyg i arbetet med flerspråkiga barn.