Podcast

Marie Trapp – Metoder för tidig läs- och skrivinlärning

19:32

Avsnittets ämne är Metoder för tidig läs- och skrivinlärning och vår gäst är Marie Trapp. Marie är 1-7 lärare samt arbetar som speciallärare på Släbro skola i Nyköping. Hon är också författare och har ett stort intresse för läsning och läsförståelse. I avsnittet pratar vi om betydelsen av att involvera olika typer av digitala verktyg, kollegor, skolbibliotek och vårdnadshavare i arbetet med elevers läs- och skrivinlärning. Maria berättar att hon använder samma studieteknik för elever som läser med öronen som med ögonen och ger tips på hur elever kan skaffa sig förståelse för en text.