Podcast

Mahroo Khousravi – Flerspråkighet i förskolan

11:01

I detta avsnitt gästas vi av förskollärare Mahroo Khousravi. Vi pratar om hur man kan arbeta med flerspråkighet i vardagen på förskolan, hur man väcker barns intresse för språk och hur man kan inkludera vårdnadshavare i språkutvecklingen. Vi pratar även om hur pedagoger kan lära av varandra och utbyta erfarenheter. Mahroo har skrivit boken ” Flerspråkighet – Alla barn, alla språk, alla dagar!”