Dyslexiradion

För alla som har frågor och behöver råd rörande frågor som rör dyslexi finns Skrivknuten, Dyslexiförbundets informationsverksamhet. Gäst i detta avsnitt är Inger Rålenius, rådgivare på Skrivknuten. Vi pratar om förbundets syn på skolan och de utmaningar som elever och lärare möter. Diskussionen utgår från de samtal som kommer till Skrivknuten.
Längd 10 minuter 49 sekunder
Avsnitt 21 - Mars 2016
I detta avsnitt av Dyslexiradion gästas vi av Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB). Nyligen lanserades deras Dysseapp – en app för att ge elever inblickar kring sin dyslexi och bättre självförtroende. Läs mer om appen och hur den kan användas i samspelet mellan lärare och elev. Med i studion är Fredrik Helgesson och Ingrid Lind.
Längd 15 minuter 52 sekunder
I detta avsnitt träffar vi Ellen Kugelberg, verksamhetsansvarig vid stiftelsen LegiLexi. Stiftelsen är grundad av Martin Ingvar och Bertil Hult, i syfte att förbättra läsförmågan hos svenska elever. Detta görs genom att tillhandahålla gratis online-fortbildning för lärare samt ett screeningverktyg av läsförmåga.
Längd 13 minuter 5 sekunder
I detta avsnitt pratar vi med Susanna Cederquist, musiklärare, dyslektiker och föreläsare kring dyslexi. Vi pratar om kopplingen mellan dyslexi och musik och även perspektivet att se styrkor i dyslexin.
Längd 12 minuter 18 sekunder
I detta avsnitt har vi bjudit in Anne Stigell, senior rådgivare på MTM. Efter en lång och trogen tjänst på MTM (tidigare TPB) delar hon med sig av erfarenheter kring utveckling av tjänsten Legimus – både historiskt och framåt i tiden. Hon svarar också på frågan när Legimus-användare får tillgång till en webbspelare! Välkommen att lyssna!
Längd 15 minuter 13 sekunder
I detta avsnitt pratar vi med forskaren Gustaf Öqvist Seimyr vid Karolinska institutet. Han forskar kring screening för dyslexi kopplat till ögonrörelser, en helt ny metod som kanske kan förenkla och förfina screeningen. En spännande inblick in i en möjlig framtid.
Längd 15 minuter 39 sekunder
I detta avsnitt träffar vi Kaj Nordquist och Bengt-Erik Johansson från Dyslexiförbundet FMLS och diskuterar situationen för dyslektiker i skolan idag. Vi pratar om nationella prov, läsa-skriva-räkna-garantin, lärarutbildningen och Prins Carl Philip. Välkomna att lyssna!
Längd 22 minuter 12 sekunder
I detta avsnitt av dyslexiradion pratar vi inte alls om dyslexi. Med professor i tvåspråkighet Kenneth Hyltenstam i studion fokuserar vi på frågor om tvåspråkighet och hur skolan bör arbeta med nyanlända elever. Detta är startskottet på vår nya poddserie som kommer att handla om alla frågor som berör nyanländas integration i skolan. Välkommen att lyssna!
Längd 19 minuter 18 sekunder
Avsnitt 14 - Maj 2015
I detta nummer av dyslexiradion får vi träffa Kevin Sjödin som fick kämpa sig igenom 9 år i skolan tills en rektor insåg att problemet nog var dyslexi. En gripande historia som belyser vikten av screening och tidig upptäckt.
Längd 12 minuter 38 sekunder
I detta avsnitt talar vi med Logopeden i Skolan, eller närmare bestämt Johanna Kristensson, logoped och skolutvecklare i Halmstads kommun samt anställd på Oribi i Lund. Vi diskuterar utmaningar för att få alternativa verktyg att fungera i skolan. Johanna ger också sina bästa app-tips till dem som vill komma vidare.
Längd 14 minuter 55 sekunder
Vi pratar med juristen Annika Jyrwall Åkerberg, specialist på diskriminering, om de nya ändringarna i diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund. Lyssna på hur detta påverkar skolan och lärarnas arbete med dyslexi!
Längd 17 minuter 22 sekunder
I denna sändning pratar vi med Ulrika Johnsson, lärare och fil. mag. i specialpedagogik, verksam på Vallaskolan i Södertälje kommun. Ulrika har tidigare drivit Södertäljes Skoldatatek och har lång erfarenhet av IT i skolan. I podden ställer vi oss bland annat frågan ”Vad är specialpedagogik” och diskuterar hur Minecraft kan bli ett specialpedagogiskt verktyg.
Längd 16 minuter 33 sekunder
I detta avsnitt frågar vi ut Idor Svensson, legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, om hans forskning kring alternativa verktyg och i synnerhet appar. Det blev mycket intressanta och delvis förvånande diskussioner runt läsutveckling, självförtroende och teknikstöd.
Längd 17 minuter 16 sekunder
I detta avsnitt av Dyslexiradion pratar vi med Karin Stenström, projektledare och ansvarig för SBU:s rapport om dyslexi som släpptes i augusti. Vad har hänt sedan rapporten släppts? Hur har den tagits emot och vad är nästa steg?
Längd 17 minuter 53 sekunder
I detta avsnitt av Dyslexiradion pratar vi med Ann-Katrin Swärd, disputerad lektor inom specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, om hennes avhandling som kretsat kring Wittingmetoden. Intressanta reflektioner och diskussioner om denna metods utövande!
Längd 19 minuter 12 sekunder
I detta avsnitt språkar vi med Christina Hellman, lektor vid Institutionen för Lingvistik vid Stockholms Universitet, om dyslexi och tvåspråkighet. Här uppstår en problematik som ännu inte är väl utforskad, vilket kan ställa till det för pedagoger och lärare som letar efter förklaringar.
Längd 19 minuter 12 sekunder
Lyssna på samtal med den uppskattade barnboksförfattaren Helena Bross. Hon pratar om sin egna dyslexi, hur det var i skolan och vad som fick henne att bli både lärare och författare. Hör också gripande beskrivningar om elever som för första gången får lyssna på läromedel!
Längd 21 minuter 6 sekunder
Tillsammans med professor Stefan Samuelsson gör vi en snabb djupdykning i den nyss släppta rapporten om dyslexi från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Stefan ger oss inblick i slutsatserna och vi borrar ner oss i begreppet ”saknar vetenskapligt stöd”.
Längd 20 minuter 49 sekunder
Kort och koncist om hur man tillämpar PYS-paragrafen vid betygssättning och provsituationer. Britta Lindberg Larsson, specialpedagog vid Ängkärrskolan - Sveriges enda skola enbart för elever med dyslexi - upplyser oss om utmaningar och möjligheter med den relativt svårtolkade PYS-paragrafen för dyslektiker. Ett måste för alla lärare oavsett ämne!
Längd 17 minuter 9 sekunder
I denna podcast anlägger vi både ett framåtsiktande och historiskt skolperspektiv. I studion har vi Sven Eklöf, som sedan 13 år är kanslichef för Dyslexiförbundet FMLS. Vi pratar med Sven om hur skolan blivit bättre för dyslektiker, hur digitaliseringen bidragit med detta och vilka frågor dyslexiförbundet driver inför valrörelsen i år. Välkomna att lyssna!
Längd 31 minuter 12 sekunder
Martin Widmark är känd barnboksförfattare och pappa till ”Lasse-Majas Detektivbyrå”. Podcasten fokuserar på hans senaste projekt, det nyss sjösatta ”En läsande klass” som syftar till att öka elevers läsförståelse. Vi diskuterar läsförståelsestrategier och orsaker till den sjunkande läsförståelsen bland svenska elever. Vi berör givetvis också läsförståelse ur ett dyslektiskt perspektiv.
Längd 31 minuter 32 sekunder
Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi, har forskat vid Linnéuniverstitetet är dessutom uppfinnaren av LäsKedjor, ett vanligt verktyg för att fånga upp elever med dyslexi. Vi pratar med Christer om screening, behovet (eller icke-behovet) av att ställa diagnos och möjligheter för lärare och specialpedagoger att själva göra utredningar av sina elever.
Längd 28 minuter 42 sekunder