Podcast

Katti Hoflin – Läsdelegationen

13:55

I detta avsnitt gästas vi av Katti Hoflin som är kulturchef för Västra Götalandsregionen och ordförande för Läsdelegationen som har haft i uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning. Vi pratar om de konkreta insatser som Läsdelegationen föreslår, bland annat kompetensutveckling och Läslyftet för förskolepersonal. Vi diskuterar också samhällets ansvar för barn och elevers läsning och vikten av läsning i förskolan då man når 95 % av alla barn under förskoleåren.

Här kan ni ta del av delegationens alla förslag.