Poddar

Med våra podcasts vill vi sprida kunskap och ge dig nya insikter! Inblickar från skolvärlden samsas med tips och tankar. Vår förhoppning är att du ska få nya idéer och uppslag att använda dig av i din dagliga verksamhet.

Dyslexiradio

Frågor rörande dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Avsnitt 22 - April 2017

Snack med Skrivknuten – Dyslexiförbudets informationskanal

För alla som har frågor och behöver råd rörande frågor som rör dyslexi finns Skrivknuten, Dyslexiförbundets informationsverksamhet. Gäst i detta avsnitt är Inger Rålenius, rådgivare på Skrivknuten. Vi pratar om förbundets syn på skolan och de utmaningar som elever och lärare möter. Diskussionen utgår från de samtal som kommer till Skrivknuten.

10 minuter 49 sekunder

Jalla skolan

Om nyanländas och flerspråkiga elevers skolgång.

Avsnitt 8 - April 2017

Att lära sig en ny skolkultur

I detta avsnitt pratar vi med Saima Glogic, språkutvecklare, föreläsare och författare till boken ”Nyanlända -vägledning till inkluderande undervisning”. Vi pratar om de utmaningar nyanlända elever står inför när de möter en helt ny skolkultur och om hur man som lärare kan hantera denna utmaning. Dessa intressanta tankar kommer Saima utveckla mer i vårens seminarieserie som kommer ta ILT Inläsningstjänst till Umeå, Borås, Karlstad, Halmstad och Norrköping.

16 minuter 41 sekunder