Podcast

Idor Svensson – Om forskning kring alternativa verktyg och appar

00:17:16

I detta avsnitt frågar vi ut Idor Svensson, legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, om hans forskning kring alternativa verktyg och i synnerhet appar. Det blev mycket intressanta och delvis förvånande diskussioner runt läsutveckling, självförtroende och teknikstöd.