Podcast

Cem Celepli Atci om hur vi når eleverna på bästa sätt när det gäller elevhälsa

00:13:23

Vi samtalar med Cem Celepli Atci, utbildad socionom, vd och grundare av den digitala kuratorstjänsten Allbry. Problemet med psykisk ohälsa bland unga är idag stor och tillgången till kuratorer i skolan möter inte alltid de uppsatta målen. I avsnittet får vi höra varför Allbry startades, hur tjänsten kan underlätta arbetet för skolkuratorer och ge dem möjlighet att på ett lättillgängligt sätt nå ut till eleverna.

Sedan början på 2022 är ILT Inläsningstjänst återförsäljare av Allbry. Den digitala tjänsten möjliggör en mer effektiv kommunikation mellan skolans elevhälsoteam, vårdnadshavare och eleven. Samtidigt som skolan får överblick, analys och rapportering på köpet, något som ofta saknas hos elevhälsan i Sverige idag.

Här kan du läsa mer om Allbry