Podcast

Agneta Kenneberg – Förskolans arbete med flerspråkighet

0:13:45

I detta avsnitt pratar vi med Agneta Kenneberg. Agneta arbetar på Skolinspektionen och har varit projektledare för ett projekt kring kartläggning av förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Ladda ner rapporten här.