Podcast

Adam Palmquist – Spelifiering och lärande

15:52

I detta avsnitt pratar vi med Adam Palmquist och ämnet är spelifiering och lärande. Adam är fil.mag. och leg. lärare och arbetar idag som utbildnings- och kunskapsledare på Insert Coin. Han har tidigare arbetat på Magelungen Utveckling AB där han införde spelifiering i undervisningen. Vi pratar om varför spelifiering kan vara ett bra verktyg och Adam ger tips på hur man kan komma igång med spelifiering i undervisningen.

Adam är författare till Det spelifierade klassrummet som är en metodbok om hur spelifiering och lärande kan fungera i samklang.