vux vuxenutbildning ILT Inläsningstjänst

Vux – grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inlästa läromedel och flerspråkiga tjänster

För gymnasial vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning finns en rad smarta tjänster som främjar språkinlärningen. Våra tjänster är speciellt anpassade för nyanlända elever och elever med läs- och skrivsvårigheter, men kan användas av alla. Tjänsterna ger effektiv kunskapsinhämtning för elever som behöver studera mycket själva, men som har ett behov av hjälp när det kommer till studieteknik och språkförståelse.

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Gör kunskapen mer lättillgänglig

Våra tjänster för inkluderande undervisning låter dina elever inhämta kunskap via lyssning – på svenska och på olika modersmål.

I den gymnasiala och grundläggande vuxenutbildningen ställs höga krav och det är ofta en hög studietakt med mycket studietid hemma. Lässtrategin blir avgörande och många elever kan behöva stöd i att ta till sig läromedelstexter. Med tillgång till Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål får dina elever verktyg som underlättar studierna. Låt dina elever lyssna sig till kunskap och ge dem större valfrihet i när, var och hur de vill lyssna på sina läromedel.

Inlästa läromedel för vuxenutbildning

Alla elever kan använda Inlästa läromedel som ett komplement till sina tryckta läromedel i undervisningen. Möjligheten att lyssna på sina läromedel gör inlärningen mer effektiv än vid ren textläsning. I vårt bibliotek hittar du inlästa läromedel i de allra flesta ämnena. Här finns titlar för vuxna på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Med ett abonnemang ger du dina elever tillgång till över 7800 titlar. Via appen och webben kan de använda tjänsten när och var de vill, även offline.

Begreppa inkluderar fler elever i klassen

För elever med annat modersmål finns Begreppaguider (f.d. Studiestöd på modersmål). Begreppaguider är studiestödsguider på elevens hemspråk kopplat till det svenska läromedlet. Innehållet är en pedagogisk bearbetning och riktar sig till nyanlända elever eller elever som har nybörjarkunskaper i svenska. Guiderna hjälper dina elever att ta till sig kunskap i läromedlet utan att språket är ett hinder. På så vis kan elevens väg från sfi till vidareutbildning och arbete kortas, och eleven kan kombinera sfi med studier inom grundläggande vuxenutbildning eller gymnasial vuxenutbildning.

Begreppaguider finns idag för läromedel från åk 1 gymnasial nivå. Vi utökar hela tiden vårt utbud, håll utkik här.

Viljas lättlästa digitalböcker

Viljas digitala bokhylla innehåller lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker som främjar både läs- och skrivförmåga och gör språket tillgängligt på ett lustfyllt sätt. Böckerna är kategoriserade efter de olika stegen på sfi. Materialet kan även användas på Språkintro, SvA, SvA Grund-vux, Gymnasiet och Gy-vux.

Vill du bli kontaktad av en kundansvarig?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!