Språkutveckling i förskolan för barn i förskolan

Språkutveckling i förskolan

Berättelser i förskolan är viktigt för barns språkutveckling

Arbetar du i förskolan och är nyfiken på språkutveckling i förskolan? Upptäck nya vägar till inlärning som är både roliga och utvecklande. Med den flerspråkiga pedagogiska bilderbokstjänsten Polyglutt kan du på ett lustfyllt sätt främja läsglädje, fantasi och ordförråd hos de yngsta i skolan.

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Första mötet med litteraturen

Polyglutt samlar bilderböcker digitalt – på svenska och flera andra språk.

För dig som arbetar i förskolan har vi en ny spännande tjänst som lyfter bilderbokens betydelse i förskolan. Att samla barnen kring en berättelse skapar lust och glädje och främjar språkutveckling i förskolan.

Förutom att alla böcker är inlästa på svenska kompletteras många titlar på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska, somaliska, bosniska, albanska och thai, och inom våra nationella minoritetsspråk finns finska och nordsamiska. Under 2018 kommer vi producera och lansera TAKK- och teckenspråksfilmer till bilderböcker i Polyglutt. Det gör vi för att underlätta för pedagoger att bemöta de krav som läroplanen ställer på förskolor gällande språkutveckling för alla barn.

Till Polyglutt

Vill du bli kontaktad av en kundansvarig?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!