Språkutveckling i förskolan för barn i förskolan

Språkutveckling i förskolan

Berättelser i förskolan är viktigt för barns språkutveckling

Arbetar du som pedagog och är nyfiken på språkutveckling i förskolan? Upptäck nya vägar till inlärning som är både roliga och utvecklande. Med den digitala och flerspråkiga bilderbokstjänsten Polyglutt kan du på ett lustfyllt sätt främja läsglädje, fantasi och ordförråd hos de yngsta i skolan.

 

Första mötet med litteraturen

Polyglutt samlar bilderböcker digitalt – på svenska och flera andra språk.

För dig som arbetar i förskolan har vi en ny spännande tjänst som lyfter bilderbokens betydelse i förskolan. Att samla barnen kring en berättelse skapar lust och glädje och främjar språkutveckling i förskolan.

Förutom att alla böcker är inlästa på svenska kompletteras många titlar med ett flertal inlästa språk. Målsättningen är att i början av 2018 ha 60 böcker inlästa på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska och somaliska. Under våren 2018 utökar vi med fem nya språk. Dessa är bosniska, albanska och thai, och inom våra nationella minoritetsspråk adderar vi finska och nordsamiska.

Till Polyglutt

Är du intresserad av att få prisuppgifter?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!