Smarta tjänster för Svenska för invandrare sfi

Sfi – svenska för invandrare

Öka möjligheterna för språkinlärning i sfi-klassrummet

För sfi erbjuder vi en rad smarta tjänster som främjar språkinlärningen hos vuxna elever. Tjänsterna ger effektiv kunskapsinhämtning för samtliga studievägar och hjälper eleverna till en snabbare språklig progression.

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Lyssna och träna uttal, hemma eller i klassrummet

Inlästa läromedel är ett bra komplement i undervisningen för samtliga studievägar inom sfi som gör att eleverna kan lyssna på sina läromedel.

För sfi finns majoriteten av basläromedel inlästa som ljudböcker. Inlästa läromedel är ett bra komplement vid språkinlärning i undervisningen eftersom möjligheten till att lyssna på uttal gör inlärningen mer effektiv än vid ren textläsning. Låt dina elever lyssna sig till kunskap och ge dem större valfrihet i när, var och hur de vill lyssna på sina läromedel, även offline.

Inlästa läromedel för sfi

Alla elever kan använda Inlästa läromedel som ett komplement till sina tryckta sfi-läromedel. I vårt bibliotek hittar du inlästa titlar oavsett nivå och studieväg. Med ett abonnemang ger du dina elever tillgång till alla våra 7400 titlar. Via appen och webben kan de använda tjänsten när och var de vill.

Viljas digitala bokhylla – lättläst skönlitteratur för sfi

Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder kan upplevas som svårt. Med tillgång till Vilja förlags lättlästa skönlitteratur, med titlar speciellt anpassade för såväl ungdomar som vuxna, blir språket tillgängligt på ett lustfyllt sätt. Med Viljas digitala bokhylla kan eleverna lyssna på berättelser vilket gör det både enklare att lära sig uttalet och att få en känsla för hur det svenska språket används i vardagen. Digitalböckerna kan lyssnas på både via vår app och webben, vilket ger en stor flexibilitet för dina elever.

Vill du bli kontaktad av en kundansvarig?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!