Barn i grundskolan gillar digitala läromedel

Pedagogiska verktyg för grundskolan

Bli läraren dina elever minns

Pedagogiska verktyg för grundskolan kan hjälpa dig att göra skillnad för dina elever. Som pedagog har du en viktig roll i dina elevers utveckling i språket. Våra pedagogiska tjänster hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Pedagogiska tjänster som passar alla elever

Att undervisa elever med behov av extra stöd i klassrummet ställer höga krav på dig som lärare. När tiden är knapp blir utmaningen ännu större.

Vi erbjuder pedagogiska verktyg för grundskolan som gör det enklare för dig att arbeta med inkludering av nyanlända samt med elever med läs- och skrivsvårigheter. Med Inlästa läromedel, Studiestöd på modersmål, lärspel för SvA och testverktyg för kartläggning av dyslexi kan du komplettera din befintliga undervisning – med start idag.

Läsförmågan är avgörande för barnens framtid och hur de lyckas i skolan. Därför är det viktigt att erbjuda kartläggning av elevens läsförmåga samt alternativ till traditionella läromedel. Våra pedagogiska verktyg för grundskolan ger dig fler möjligheter att arbeta proaktivt för att förebygga att elever halkar efter i undervisningen. Med elever som når sina mål skapar vi studieglädje.

Lexplore – screeningverktyg för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter

Många barn med dyslexi upptäcks idag alldeles för sent och får därför inte det stöd de har rätt till. Lexplore bygger på den senaste forskningen och screenar enkelt och snabbt elevgrupper för läs- och skrivsvårigheter redan från årskurs 1. Med Lexplore ökar möjligheterna att upptäcka alla barn i riskzonen för dyslexi.

Inlästa läromedel – extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter

Alla elever kan använda Inlästa läromedel som komplement i undervisningen. Oavsett ämne hittar du titlar som ger eleverna möjlighet att lyssna på sina läromedel. Via vår app eller webben får eleverna fri tillgång till alla våra titlar och kan använda tjänsten när och var de vill.

 

Studiestöd på modersmål inkluderar nyanlända i klassen

För dig som arbetar med nyanlända elever erbjuder vi Studiestöd på modersmål, en ljudbok med studiestödsmaterial riktat till nyanlända elever eller elever som enbart har nybörjarkunskaper i svenska. Innehållet är en pedagogisk bearbetning av kända svenska läromedel och tjänsten finns tillgänglig på arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja.

Studiestöd på modersmål integrerat i Gleerups digitala läromedel

Fler och fler skolor arbetar med digitala läromedel, därför har vi Studiestöd integrerat i digitala läromedel. Med ett enkelt klick direkt i det digitala läromedlet kommer eleven åt sitt studiestöd.

Sweet City – ett roligt och språkutvecklande lärspel

För dig som undervisar elever som har svenska som andraspråk har vi utvecklat Sweet City, ett nytt och roligt lärspel. Spelets uppbyggnad och utvecklingsgång baseras på moderna teorier och forskning om andraspråksinlärning.

Är du intresserad av att få prisuppgifter?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!