Barn i grundskolan gillar digitala läromedel

Pedagogiska verktyg för grundskolan

Bli läraren dina elever minns

Pedagogiska verktyg för grundskolan kan hjälpa dig att göra skillnad för dina elever. Som lärare har du en viktig roll i dina elevers utveckling i språket. Våra pedagogiska tjänster hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Pedagogiska hjälpmedel – för alla elever

Att undervisa elever med behov av extra stöd i klassrummet ställer stora krav på lärare. När tiden är knapp blir utmaningen ännu större.

Läsförmågan är avgörande för barnens framtid och hur de lyckas vidare i skolan. Därför är tjänster som kartläggning av klassens läsförmåga och alternativ till traditionella läromedel viktiga. Våra tjänster anpassade för grundskolan ger dig fler möjligheter att främja studieglädje och arbeta proaktivt för att förebygga att elever halkar efter i undervisningen.

Vi har tjänster för de allra yngsta i förskolan upp till vuxenutbildningen. Beroende på vilken ålder du undervisar och vilken typ av stöd dina elever behöver hittar du olika verktyg nedan som låter dina elever växa i sin skolgång.

Polyglutt skola – en flerspråkig pedagogisk boktjänst för F-3

Snart finns en ljudbokstjänst med bilderböcker, faktaböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker inlästa på upp till 45 språk utöver svenska. Med Polyglutt skola kan dina elever upptäcka böcker på sitt modersmål. Arbeta med Polyglutt i storklass, individuellt eller i grupp, till exempel genom att läsa först och lyssna sedan.

Inlästa läromedel – extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter

Alla elever kan använda Inlästa läromedel som komplement i undervisningen. Oavsett ämne hittar du titlar som ger eleverna möjlighet att lyssna på sina läromedel. Via vår app eller webben får eleverna fri tillgång till alla våra titlar och kan använda tjänsten när och var de vill.

Studiestöd på modersmål inkluderar nyanlända i klassen

För dig som arbetar med nyanlända elever erbjuder vi Studiestöd på modersmål, en ljudbok med studiestödsmaterial riktat till nyanlända elever eller elever som enbart har nybörjarkunskaper i svenska. Innehållet är en pedagogisk bearbetning av kända svenska läromedel och tjänsten finns tillgänglig på arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja.

Studiestöd på modersmål integrerat i Gleerups digitala läromedel

Fler och fler skolor arbetar med digitala läromedel, därför har vi Studiestöd integrerat i digitala läromedel. Med ett enkelt klick direkt i det digitala läromedlet kommer eleven åt sitt studiestöd.

Sweet City – ett roligt och språkutvecklande lärspel

För dig som undervisar elever som har svenska som andraspråk har vi utvecklat Sweet City, ett nytt och roligt lärspel. Spelets uppbyggnad och utvecklingsgång baseras på moderna teorier och forskning om andraspråksinlärning.

Är du intresserad av att få prisuppgifter?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här