Tjänster som skapar inkluderande undervisning

Inkluderande undervisning på gymnasiet

Nå fram till alla dina elever

Med inkluderande undervisning i fokus underlättar våra tjänster ditt arbete som ämneslärare på gymnasiet. Våra tjänster är speciellt anpassade för nyanlända elever och elever med läs- och skrivsvårigheter, men funkar för alla.

Möjligheter att möta fler elever i undervisningen

Våra tjänster för inkluderande undervisning låter dina elever inhämta kunskap via lyssning – på svenska och på olika modersmål.

I gymnasiet ställs höga krav och det kan vara en hög studietakt. Lässtrategin blir avgörande med tanke på fördjupade ämneskunskaper och många elever kan behöva stöd i att ta till sig läromedelstexter.

Med tillgång till Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål får dina elever verktyg som underlättar studierna. Att komma igång är enkelt.

Vi vill hjälpa dig stötta dina elever. Våra tjänster är framtagna med inkluderande undervisning och pedagogernas verklighet i fokus – med sikte på att alla elever ska få likvärdiga möjligheter.

Inlästa läromedel – lyssna på texten i dina läromedel

Inlästa läromedel är ljudböcker tänkta som ett komplement till befintliga tryckta läromedel. Att lyssna sig till kunskap passar extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med annat modersmål. Via appen och webben får eleverna tillgång till alla våra titlar och kan använda tjänsten när och var de vill.

Studiestöd på modersmål – pedagogiska förklaringar av läromedlet

För dig som undervisar elever med annat modersmål finns Studiestöd på modersmål, ett studiestödsmaterial kopplat till svenska läromedel. Innehållet är en pedagogisk bearbetning och riktar sig till nyanlända elever, eller elever som enbart har nybörjarkunskaper i svenska.

Studiestöd för yrkesprogrammen finns på arabiska, somaliska och dari/persiska till de mest använda läromedelstitlarna från förlagen Sanoma, Gleerups och Natur & Kultur.

Se vårt utbud här.

Sweet City – språkutveckling i spelform

För dig som undervisar i SvA har vi utvecklat Sweet City, ett inspirerande och engagerande lärspel. Spelet är framtaget med modern forskning och teorier om andraspråksinlärning som grund.

Viljas digitala bokhylla – lättlästa digitalböcker för unga vuxna

Viljas digitala bokhylla innehåller lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker som främjar både läs- och skrivförmåga. Böckerna är kategoriserade efter de olika stegen på SFI. Materialet kan även användas på SvA/Språkintro, SvA/Komvux, gymnasiet och Lärvux.

 

 

Är du intresserad av att få prisuppgifter?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här