Tjänster som skapar inkluderande undervisning

Inkluderande undervisning på gymnasiet

Nå fram till alla dina elever

Med inkluderande undervisning i fokus underlättar våra tjänster ditt arbete som ämneslärare på gymnasiet. Våra tjänster är speciellt anpassade för nyanlända elever och elever med läs- och skrivsvårigheter, men funkar för alla.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Möjligheter att möta fler elever i undervisningen

Våra tjänster för inkluderande undervisning låter dina elever inhämta kunskap via lyssning – på svenska och på olika modersmål.

I gymnasiet ställs höga krav och det kan vara en hög studietakt. Lässtrategin blir avgörande med tanke på fördjupade ämneskunskaper och många elever kan behöva stöd i att ta till sig läromedelstexter.

Med tillgång till Inlästa läromedel och Begreppa (f.d. Studiestöd på modersmål) får dina elever verktyg som underlättar studierna. Att komma igång är enkelt.

Vi vill hjälpa dig stötta dina elever. Våra tjänster är framtagna med inkluderande undervisning och pedagogernas verklighet i fokus – med sikte på att alla elever ska få likvärdiga möjligheter.

Inlästa läromedel – lyssna på texten i dina läromedel

Inlästa läromedel är ljudböcker tänkta som ett komplement till befintliga tryckta läromedel. Att lyssna sig till kunskap passar extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med annat modersmål. Via appen och webben får eleverna tillgång till alla våra titlar och kan använda tjänsten när och var de vill.

Greppa ämnet på flera språk med Begreppa

För dig som undervisar elever med annat modersmål finns Begreppa (f.d. Studiestöd på modersmål), korta flerspråkiga filmer och studiestödsguider kopplat till svenska läromedel. Innehållet i guiderna är en pedagogisk bearbetning och riktar sig till nyanlända elever, eller elever som har nybörjarkunskaper i svenska.

Begreppaguider för yrkesprogrammen finns på arabiska, somaliska och dari/persiska till de mest använda läromedelstitlarna från förlagen Gleerups, Natur & Kultur, Liber och Sanoma.

Se vårt utbud här.

Viljas digitala bokhylla – lättlästa digitalböcker för unga vuxna

Viljas digitala bokhylla innehåller lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker som främjar både läs- och skrivförmåga. Böckerna är kategoriserade efter de olika stegen på SFI. Materialet kan även användas på SvA/Språkintro, SvA/Komvux, gymnasiet och Lärvux.

 

 

Vill du bli kontaktad av en kundansvarig?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!