barn testar pedagogiska verktyg på läsplatta

Pedagogiska verktyg

Skapa fler möjligheter i din undervisning

Vi har pedagogiska verktyg för de allra yngsta i förskolan och hela vägen upp till vuxenutbildningen. Oavsett vilken ålder du undervisar för och vilken typ av stöd som behövs kan du hitta olika verktyg hos oss som låter dina barn och elever utvecklas.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Hela vägen – från förskolan till gymnasiet

Hos oss hittar du pedagogiska verktyg som Inlästa läromedel, Begreppa (f.d. Studiestöd på modersmål) och tester för kartläggandet av dyslexi. Verktyg som hjälper dig att skapa inkluderande och inspirerande undervisning.

Våra tjänster fungerar för alla, men passar extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vid undervisning av nyanlända och elever med annat modersmål. Alla våra pedagogiska verktyg är enkla att implementera direkt i din undervisning.

Med Inlästa läromedel kan eleverna lära sig genom att lyssna. Begreppaguiderna (tidigare Studiestöd på modersmål) ger eleverna pedagogiska förklaringar av innehållet på arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja. Det underlättar för eleverna att följa med i den ordinarie undervisningen.

Vi erbjuder dessutom digitala bilderböcker för de yngre barnen och lättläst skönlitteratur från Vilja förlag med titlar som passar både ungdomar och en vuxen publik. Vårt testverktyg Fonologia för kartläggandet av dyslexi samt fortbildning är också alternativ som kan göra din undervisning ännu mer effektiv.

För pedagoger i förskolan

För dig som arbetar på förskolan har vi en ny spännande digital bilderbokstjänst – Polyglutt – som lyfter bilderbokens betydelse i förskolan. Förutom att alla böcker är inlästa på svenska kompletteras de med inläsning på olika språk.

Läs mer om Polyglutt 

För lärare och specialpedagoger i grundskolan

Oavsett i vilket ämne du undervisar i grundskolan är Inlästa läromedel och Begreppa bra komplement till övrigt material i din undervisning. Dessutom har vi Begreppaguider (studiestöd på modersmål) integrerat i digitala läromedel för Gleerups basläromedel.

Läs mer om våra verktyg anpassade för grundskolan

För lärare, speciallärare och specialpedagoger i gymnasiet

På gymnasiet är Inlästa läromedel ett bra komplement för elever som vill lyssna på sina läromedel. För dig som arbetar med nyanlända elever eller med elever med nybörjarkunskaper i svenska finns Begreppa (f.d. Studiestöd på modersmål).

Läs mer om våra verktyg anpassade för gymnasiet

För pedagoger inom Sfi och Vux

För sfi och vux är Inlästa läromedel ett effektivt verktyg som hjälper eleverna att snabbare lära sig svenska. För elever med annat modersmål finns Begreppa (f.d. Studiestöd på modersmål). Viljas digitala bokhylla med lättläst skönlitteratur är ytterligare ett bra verktyg för dig som vill arbeta språkutvecklande.

Vill du skapa inkluderande undervisning?

Kontakta oss så berättar en kundansvarig mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!