Om oss

I ett kvarts sekel har vi hjälpt elever klara sin skolgång genom att göra läromedel mer tillgängliga för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Inlästa läromedel är en viktig pusselbit för skolors mål att ge alla en likvärdig utbildning. Kassettband och CD-skivor har ersatts av DAISY-formatet som erbjuder användaren stora fördelar, och idag kan elever använda mobiler och läsplattor och lyssna var och när de vill.

Vi är en heltäckande leverantör av inlästa läromedel för grundskolan och gymnasiet, och vår katalog består idag av flera tusen inlästa läromedel.


Vi ger ökade möjligheter

Inlästa läromedel är fortfarande kärnan i vår verksamhet, men idag gör vi så mycket mer än så.

Studiestöd på modersmål hjälper nyanlända elever att komma in i svenska skolan.

Vår fortbildningskurs Kartläggning och åtgärder vid dyslexi vidareutbildar speciallärare och pedagoger, och varje termin håller vi kostnadsfria seminarier runt om i landet för att sprida kunskap om ämnen rörande läs- och skrivsvårigheter.

Vi intervjuar relevanta personer i våra podcasts, Dyslexiradion och Jalla skolan, och vi kommer förhoppningsvis ha fler spännande saker att bjuda på i framtiden.

Inläsningstjänst blir
ILT Inläsningstjänst

Sedan 90-talet har vi breddat oss och växt, och det är dags för oss att byta namn till något som kan rymma mer än bara inlästa läromedel.

I samband med vår nya hemsida lanserar vi nu vår nya logga och vårt nya namn – ILT Inläsningstjänst.

Våra klassiska ljudvågor har fått lämna plats för en pusselkub. Med det vill vi signalera att vår verksamhet idag består av så mycket mer än bara ljud, och att vi är en av många pusselbitar som bidrar till en positiv skolutveckling.

Jobb

Inläsare: Facklitteratur, engelska

Vi söker personer med brytningsfri brittisk eller amerikansk engelska för inläsning av fack- och kurslitteratur på högskolenivå inom följande områden:

 • Biologi
 • Data
 • Ekonomi
 • Fysik
 • Humaniora
 • Kemi
 • Matematik
 • Medicin

Högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet inom något av dessa områden är meriterande. Inläsningsarbetet sker huvudsakligen i våra inspelningsstudior i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Välkommen med din ansökan till jobb@inlasningstjanst.se

Märk ansökan "Engelsk facklitteratur".

Bifoga ditt CV tillsammans med ett två-tre minuter långt röstprov där du läser utdrag ur en engelskspråkig facktext. Den tekniska kvalitén är inte så viktig, du kan använda t ex din telefon eller dator.


Inläsare: Facklitteratur, svenska

Vi söker personer för inläsning av fack- och kurslitteratur på högskolenivå inom följande områden:

 • Kemi
 • Fysik
 • Ekonomi
 • Data
 • Humaniora
 • Biologi
 • Matematik
 • Medicin

Högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet inom något av dessa områden är meriterande. Inläsningsarbetet sker huvudsakligen i våra inspelningsstudior i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Välkommen med din ansökan till jobb@inlasningstjanst.se

Märk ansökan "Svensk facklitteratur".

Bifoga ditt CV tillsammans med ett två-tre minuter långt röstprov där du läser utdrag ur en svenskspråkig facktext. Den tekniska kvalitén är inte så viktig, du kan använda t ex din telefon eller dator.