Pedagogiska verktyg inkuderar nyanlända elever

Vår vision

Alla ska ha likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information.

Är du sugen på att veta mer om oss? Håll ögonen öppna, mer text kommer här inom kort.

 

 

Vår historia

Sedan 1990 har vår vision om att ge alla elever en likvärdig utbildning präglat företaget. Idag erbjuder vi en hel samling smarta verktyg som passar från förskolan upp till vuxenutbildningen.

1990
2008
2012
2013
2015
2016
2017

Ända sedan starten 1990 har vi arbetat för att göra läromedel tillgängliga för fler elever. Inledningsvis låg vårt fokus på Inlästa läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Levererans skedde på kassettband eller CD-skiva.

Alla elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning, oavsett var i landet man bor och hur stora behoven är. År 2008 introducerades abonnemangsformen för att skapa förutsättningar för skolor och kommuner att erbjuda Inlästa läromedel för alla elever.

Jakob Skogholm tillträdde som VD.

Vår app lanserades hösten 2013 och gav eleverna möjlighet att själva komma åt sina Inlästa läromedel var och när de vill. Det innebar att kassetter, CD-skivor och klumpiga Daisy-spelare inte längre var nödvändiga för att ta del av vårt material.

Behovet av inkluderande undervisning med fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål växte. År 2015 lanserades Studiestöd på modersmål. Studiestödet ger både elever och lärare större flexibilitet i undervisningen.

Vi nådde den magiska gränsen en miljon användare! Vi bytte namn till ILT Inläsningstjänst och breddade i samma veva vårt utbud genom att bli återförsäljare för screeningverktyget Lexplore och Viljas digitala bokhylla.

Idag abonnerar 279 kommuner på Inlästa läromedel och 234 på Studiestöd på modersmål. Med teknikens hjälp utvecklar vi ständigt våra tjänster. Det är alltid pedagogiken och studieglädjen som styr. Det ska vara roligt att lära sig! Under året har vi lanserat vårt språkspel Sweet City med fokus på språkutveckling och Polyglutt – inlästa bilderböcker för förskolan.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss så berättar vi mer!

  • Vilken tjänst är du intresserad av?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!