Pedagogiska verktyg inkuderar nyanlända elever

Vår vision

Alla ska ha likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information.

Utbildningsföretaget ILT Inläsningstjänst är en marknadsledande leverantör av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Vårt mål är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

Vi är just nu i en spännande utvecklingsfas med ett nytt erbjudande till förskolan – en digital bilderbokstjänst som heter Polyglutt. Vårt utbud av smarta tjänster passar från förskolan till vuxenutbildning och bidrar till att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Vi jobbar nära många av de stora förlagen och skapar mervärde för deras läromedel och skönlitteratur. I dagsläget är vi närvarande i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Frankrike.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Vår historia

Sedan 1990 har vår vision om att ge alla elever en likvärdig utbildning präglat företaget. Idag erbjuder vi en hel samling smarta verktyg som passar från förskolan upp till vuxenutbildningen.

1990
2008
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019

Ända sedan starten 1990 har vi arbetat för att göra läromedel tillgängliga för fler elever. Inledningsvis låg vårt fokus på Inlästa läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Leverans skedde på kassettband eller CD-skiva.

Alla elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning, oavsett var i landet man bor och hur stora behoven är. År 2008 introducerades abonnemangsformen för att skapa förutsättningar för skolor och kommuner att erbjuda Inlästa läromedel för alla elever.

Jakob Skogholm tillträdde som VD.

Vår ILT-app lanserades hösten 2013 och gav eleverna möjlighet att själva komma åt sina Inlästa läromedel var och när de vill. Det innebar att kassetter, CD-skivor och klumpiga Daisy-spelare inte längre var nödvändiga för att ta del av vårt material.

Behovet av inkluderande undervisning med fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål växte. År 2015 lanserades Studiestöd på modersmål (heter idag Begreppa). Begreppa ger både elever och lärare större flexibilitet i undervisningen.

Vi nådde den magiska gränsen en miljon användare! Vi bytte namn till ILT Inläsningstjänst och breddade i samma veva vårt utbud genom att bli återförsäljare för Viljas digitala bokhylla.

I slutet av 2017 abonnerade 280 kommuner på Inlästa läromedel och 234 på Studiestöd på modersmål. Med teknikens hjälp utvecklar vi ständigt våra tjänster.  I september lanseras den flerspråkiga digitala bilderbokstjänsten för Polyglutt – inlästa bilderböcker på flera språk för förskolan.

Under året har vi utvecklat Polyglutt med nya funktioner och många nya språk. 2018 var även året då vi expanderade utanför Sveriges gränser, vi lanserade Polyglutt i Finland under namnet Lukulumo som betyder läsmagi.

I januari lanserades Polyglutt i Tyskland och i juni i Norge med namnet Polylino.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!