Vi ser alla med förskräckelse på utvecklingen i Ukraina. Att se hur hela samhällen nu ställer om för att möta en ny flyktingvåg, direkt efter alla umbäranden efter pandemin, skapar en känsla av gemenskap och styrka i våra demokratiska samhällen.

För oss på ILT Inläsningstjänst/ILT Education innebär detta också att vi snabbt behöver ställa om, framför allt i våra tjänster. Vi känner igen situationen från 2015 då svenska mottagandet blev stort och behovet av våra tjänster ökade kraftigt. Nu laddar vi med stor kraft för att möta svenska skolans behov av att stötta ukrainska elever. Nedan ser ni vad som just nu görs i våra olika tjänster för att möta efterfrågan:

Ni som har Begreppa får nu filmer med undertexter på ukrainska! Som ett första steg kommer undertexter och därefter kommer ljud. I dagsläget finns 10 filmer med ukrainska undertexter, 40 filmer per vecka kommer att adderas under hela våren. Vi har även påbörjat arbetet med undertexter på ryska, ca 80 filmer i månaden kommer ut fram till sommaren.
Läromedelsguider på modersmål: Läromedelsguider har varit ett djupare stöd för elever med annat modersmål. Vi vrider nu runt produktionen och ökar takten för att få in många guider på just ukrainska. Fokus är det teoretiska ämnena i SO och NO för åk 4-6 och åk 7-9.
Polyglutt förskola: Fler böcker kommer översättas till ukrainska, samt att vi letar efter böcker på ukrainska från ukrainska förlag
Polylino skola: En serie lättlästa böcker på ukrainska är inne i tjänsten inom en vecka, och vi drar igång översättningar av vår populära faktaserie som redan finns inlästa på många språk med text på många språk
Vi har öppnat upp Polyglutt, Polylino skola och Begreppa för alla ukrainska familjer som anländer till Sverige. Lär mer här om Polyglutt och Polylino

Här kan du läsa om hur vi öppnar upp Begreppa.

Våra medarbetare på ILT fokuserar nu hårt på att leverera enligt ovan så snabbt som möjligt för att underlätta för svenska skolor att ordna ett bra mottagande.

Jakob Skogholm,
VD ILT Inläsningstjänst

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.