Nyheter

Stina Wirsén ger tummen upp för Förskolebarnens litteraturpris

Stina Wirsén är författare och illustratör. Hon har bland annat skrivit och illustrerat de populära Vem-böckerna. Stinas böcker tar ofta upp de vanliga men svåra känslorna som kan uppstå när man är tre, fem eller 45 år för den delen. Stinas bok Vem är arg? är en av de utvalda böckerna i Förskolebarnens litteraturpris.

Vad tycker du om initiativet av Förskolebarnens litteraturpris?
Det känns så självklart nu när det finns! Det var verkligen dags att ge de yngsta läsarna den status de förtjänar.

Vad ser du för behov av ett pris för förskolebarnen?
Att lyfta barnet som läsare och mottagare är otroligt viktigt. Det är vuxna som köper, väljer och lånar böcker. Att lyssna in vad de yngsta barnen verkligen går igång på borde vara en självklarhet men så är det inte. Priset är nydanande på så sätt.

Hur känns det att din bok Vem är arg? är en av de utvalda böckerna?
Jag är glad och stolt. Att mina böcker är uppskattade av målgruppen är ju den största bekräftelsen. Att se små barn gå in i en berättelse, leva sig in och bearbeta egna upplevelser är fantastiskt.

Har du några tips på hur man kan arbeta med böckerna i Förskolebarnens litteraturpris?
Jag gör ofta författarbesök i förskolan, då är upplägget högläsning av en eller flera böcker och sedan bildskapande med barnen. De flesta förskolor har redan en genomtänkt pedagogik kring högläsning och skapande.

Det som är så fantastiskt är ju att nästa alla barn tycker om böcker. Alla barn har inte lika lätt att sitta still och fokusera men om man har tålamod och möjlighet att jobba med mindre barngrupper brukar även de hoppigaste barnen kunna lockas in i en berättelse. Att jobba med en och samma bok under lång tid är ett grepp som fungerar fint med de yngsta. Att först läsa boken, sedan rita sin egen tolkning, att göra en liten teater, att fortsätta med bokens tema i utomhuslekar – man kan hitta många sätt att ta till sig litteraturen.

 

Vill ni höra Stina berätta om hur hon arbetar fram barnböcker och hur hon tänker i sitt illustrerande? Då kan ni lyssna på poddavsnittet där Stina gästar oss.

 
 

Få mer information om Polyglutt eller testa i 30 dagar