Nyheter

Gratis föreläsning: Språk och litteratur i förskolan – från bokval till flerspråkighet

ILT Inläsningstjänst hälsar välkomna till en kväll med Agneta Edwards och Michaela Sti där bilderböckernas magi är i fokus.

Låt alla barn uppleva det fängslande i böcker och läsning! Med Polyglutt – vår nya språkutvecklande barnbokstjänst för förskolan – ökar möjligheterna för alla barn att ta del av litteraturen. Genom Polyglutt får förskolor och förskoleklasser tillgång till en digital bokhylla med inlästa bilderböcker, där en stor del av böckerna finns inlästa på upp till 15 olika språk utöver svenska.

”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan läslyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.”, säger Agneta Edwards som gjort bokurvalet och handledningen till Polyglutt.

Agneta Edwards, litteraturpedagog och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter, (N&K 2008) och Boksamtal med bilderböcker, (N&K, 2017), talar om vikten av läsning i förskolan. Hon lyfter boken som pedagogiskt redskap, och talar om förhållningssätt för till exempel bokurval och boksamtal.

Michaela Sti är förskollärare och grundskollärare (1-6). Hon har jobbat inom utbildning i över trettio år varav 14 år i förskola, de senaste fem år som central IKT-pedagog i Huddinge. Michaela sätter i sin föreläsning fokus på flerspråkighet, modersmål, berättande och digitala verktyg som bland annat Polyglutt.

Eventet är helt kostnadsfritt och alla deltagare får ett 30-dagars provabonnemang på Polyglutt.

Anmäl dig här