Nyheter

Så kan surfplattor användas i förskolan

Lite stolta är vi när Polyglutt omnämns i högaktuell forskning från SU som en av fyra appar som rekommenderas för förskolan!

Forskaren Petra Petersen har i en avhandling undersökt de möjligheter surfplattan ger för att få barn delaktiga i förskolans aktiviteter. Vi håller med Petra som säger ”Det är viktigt att pedagogerna väljer applikationer med omsorg, så att de digitala resursernas potential verkligen kan användas för att berika förskolans verksamhet.”

Läs mer här!