Nyheter

Resultat i världsklass i kundnöjdhet, tack!

Hur troligt är det att våra kunder skulle rekommendera våra tjänster till sina kollegor? Vi undersökte detta och fick fina svar. NPS-mätningen i maj 2021 visade följande siffror:

Begreppa: 55
Inlästa Läromedel: 52
Fonologia: 42
Polyglutt förskola: 80
Polyglutt skola: 61

Vad är NPS-mätning och vad betyder siffrorna?
NPS står för Net Promoter Score. Mätningen besvarar hur troligt det är att användaren skulle rekommendera våra tjänster till sina kollegor. Svaren gavs på en skala från 0-10. NPS-numret mäts mellan –100 och +100. NPS-siffran på plussidan anses vara bra, över +50 är utmärkt och över +70 är högsta klass.

Stort tack, låt oss fortsätta i samma spår framåt!