Nyheter

Regeringen vill att barn i förskolan ska ges möjlighet att stärka sitt nationella minoritetsspråk

I förskolornas läroplan står det inte uttryckligen om barns rätt att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, något regeringen vill ändra på. De gav därför Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i läroplanen där utvecklingen av det egna nationella minoritetsspråket inkluderas på ett tydligt sätt.

Nu har Skolverket sett över förskolans läroplan och gett ett förslag på hur utvecklingen av nationella minoritetsspråk kan inkluderas. Förslaget är på remissrunda hos myndigheten som ska lämna sitt slutliga förslag till regeringen senast den 23 mars 2018.

Läs mer på Sveriges Radio

Vår tjänst Polyglutt, som är en språkutvecklande bilderbokstjänst framtaget för förskolan, utökar med bland annat finska och nordsamiska under våren. Det gör vi för att det finns ett stort behov på marknaden och för att det är viktigt att barn med ett nationella minoritetsspråket har möjlighet att utveckla sitt språk i förskolan.