Nyheter

Polyglutt skola stärker sin position på skolmarknaden

Vi börjar det nya året 2021 med att stärka vår position på skolmarknaden med Polyglutt skola. Den digitala boktjänsten används nu i 260 kommuner i Sverige varav 69 kommuner har valt att köpa in tjänsten till alla sina skolor. Polyglutt skola, med sitt stora utbud av kvalitativ litteratur, skapar ökad möjlighet till likvärdighet och inkludering med hjälp av funktioner som textmedföljning, syntolkning och många böcker inlästa på flera språk. Många lärare upplever också att Polyglutt skola ökar läslusten i klassrummet.

En av de kommuner som valt Polyglutt skola är Sundbyberg och Marie Nyhed, Tf Verksamhetschef grundskola, säger:
”Sundbyberg har valt Polyglutt för att ge elever och pedagoger i skola och fritidshem ökade förutsättningar för att arbeta med fakta- och skönlitteratur även digitalt. Som ett komplement till den tryckta boken ger alla de fina böckerna i Polyglutt eleverna tillgång till språket på ett enkelt sätt. Användningen av Polyglutt möjliggör verkligen för en variation i vårt arbete med språkutveckling i skola, på fritids samt hemifrån och ger också en tillgänglighet till språket genom möjligheten att läsa med ögon, öron, med tecken som stöd och dessutom i böcker på flera språk. Det ska bli spännande att se hur samarbete med modersmålslärarna kan växa fram runt en del böcker.”

Välkommen Sundbyberg och alla andra nya kunder!