Nyheter

Polyglutt förskola vinner pris i Best European Learning Materials Award 2020

Vi är glada och stolta över att Polyglutt förskola vinner special prize i BELMA, Best European Learning Materials Award 2020, inom kategorin ”Early childhood education and first years of compulsory primary education”. BELMA är ett pris som varje år delas ut till undervisningsmaterial av hög kvalitét i Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är några av juryns motiveringar till varför Polyglutt vinner pris:

”Ett stort utbud av illustrerade barn- och bilderböcker i flera språk ger små och stora barn i förskoleålder en variation av läsmöjligheter.”

”Mångfaldighet lyfts fram i flertalet böcker om regnbågsfamiljer.”

”Applikationen är välfungerande och lättnavigerad.”

”Det digitala läsmaterialet är lättillgängligt för alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, tack vare ljudversioner av texterna som är baserade på kvalificerade översättningar och videoversioner av flertalet barnböcker.”

”Applikationen innehåller en mängd färgglada, levande och motiverande illustrationer tillsammans med attraktivt och effektivt inspelade ljudversioner av böckerna.”

”En del böcker har teckenspråk för att inkludera barn med särskilda behov, som till exempel hörselnedsättning, synnedsättning eller för blinda barn.”

”Flera minoritetsspråk är representerade i applikationen, vilket ger barn möjlighet att stärka sitt modersmål.”

Stort tack BELMA för den fina utmärkelsen!