NyheterIntervjuer

1000 barn i Östhammars kommun har tillgång till Polyglutt

Mariebergs förskola i Östhammars kommun var den första vinnaren i vår tävling om ett 6-månaders abonnemang av Polyglutt. Nu har kommunens 13 förskolor tillgång till Polyglutt. Johanna Andersson, som arbetar på just Mariebergs förskola, berättar om sin upplevelse av tjänsten.

Hur kom ni i kontakt med Polyglutt?
Vi fick testa tjänsten i en månad, och blev genast förtjusta. Sedan vann min förskola ett 6-månaders abonnemang via en Facebook-tävling. Detta resulterade sen i att kommunen beslöt att köpa in tjänsten.

Vad gjorde att ni ville ha tillgång till tjänsten i er kommun?
Vi lever i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle och såg därför möjligheterna med alla de olika språk som finns representerade i Polyglutt. Resultat har även visat att läs- och skrivutvecklingen gått bakåt i skolorna, vilket gav ytterligare skäl att lägga extra krut på litteratur och högläsning, och dessa digitala böcker blir ett fantastiskt komplement i verksamheten.

Vilka fördelar ser ni med att ha tillgång till Polyglutt i förskolorna?
Att vi kan fånga fler barn både när det kommer till modersmålet och utvecklingen av andra språk. Flerspråkiga barn kan känna sig stolta över sitt modersmål, känna sig mer integrerade och barnen blir även mer intresserade av andra språk. Man kan verkligen bygga vidare i språkutvecklingen! Vi märker att bokläsning har blivit ett ökat intresse i barngruppen. Det blir något spännande när man kan läsa böcker via tv/lärplatta och även att höra andra berättarröster och olika språk.

Vilken nytta ser ni att Polyglutt kommer ge?
Eftersom vi ser ett ökat intresse för språk och litteratur, så tror jag att vi i längden kommer se bättre resultat inom läs- och skrivutvecklingen i skolan.

Vad säger de pedagoger som använt Polyglutt om tjänsten?
Pedagoger, vana som ovana vid IT, betonar positivt denna lättmanövrerade tjänst. Det är lätt att söka och att finna det man vill ha. De flesta är överens om att barnen fångas lätt av Polyglutt.

Skulle ni rekommendera andra att använda Polyglutt?
Jag skulle absolut rekommendera Polyglutt av alla ovannämnda orsaker. Det är ett fantastiskt komplement till den fysiska lärmiljön på förskolan. Det faktum att en pedagog i den idag stora barngruppen nu har möjlighet att ha Polyglutt som ”en extra pedagog” som barnen själva kan hantera, gör tjänsten väldigt oumbärlig!

Finns det andra reflektioner du vill få med?
Vi ser fram emot ännu fler översättningar.

 

 

Få mer information eller testa i 30 dagar