Nyheter

Nyheter i vård och omsorgsprogrammet

Som tidigare känt har det gjorts revideringar i programmet för vård och omsorg (Gy/Vux). Förlagen är därför i full gång med att ta fram nya läromedel till de nya kursplanerna. I takt med detta gör vi på ILT Inläsningstjänst inläsningar och Läromedelsguider till de nya läromedlen.

Under hösten 2021 kommer vi att producera inläsningar till Gleerups och Sanomas VoO böcker allt eftersom att de ges ut. Mer information om utgivningar kan hittas på förlagens hemsidor, Sanoma och Gleerups.

Under hösten kommer vi även att ta fram Läromedelsguider till Sanomas läromedel:

 • Social omsorg 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1, upplaga 3
 • Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Framåt kommer ytterligare Läromedelsguider att produceras och då även på fler språk. Om ni saknar någon bok går det att lämna önskemål på inläsning av läromedel samt övrig litteratur som används i undervisningen här.

Vi har sedan tidigare 25 Begreppafilmer inom vård och omsorg. I sommar tillkommer följande:

 • Diabetes
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Tumörsjukdomar
 • Andningsorganens sjukdomar
 • Sjukdomar i mag-tarmkanalen
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Demenssjukdomar
 • Urinorganens sjukdomar
 • Skallskador
 • Stroke
 • Frakturer

Under hösten tillkommer ytterligare filmer inom området.